Moestuin na 40 jaar weer grasland


In 1967 zijn aan de Jac. Boomsmastraat tegen de terp een tweetal 2 onder één kap woningen gebouwd.
Sietze en Mieke Schaap waren de eerste huurders van één dezer woningen.
Achter deze woningen lag nog een stukje vlak grasland en daarna kon men bij de steile terp omhoog lopen.
Na een aantal jaren is Sietze bij landeigenaar Wiebe de Vries op bezoek geweest met de vraag het laag gelegen stukje achter de woningen te huren voor een moestuin.

Sietze kon dit per jaar huren voor 100 gulden.
De toekomstige moestuin werd met een stek afgebakend en
de tuin werd geheel met de hand omgespit. Tot zijn dood
heeft Sietze, die een echte tuinman was , vol verve dit stukje grond behartigd en veel groenten van deze moestuin gehaald.

Na zijn overlijden in 2001 heeft overbuurman Theo de moestuin verder behartigd. Deze bracht dan groenten uit de moestuin
bij Willem en Fetsje. De laatste jaren deed Theo niet heel veel meer aan de tuin.
Mieke verhuisde in 2012 van de Jac. Boomsmastraat naar de Skou in Balk. Vandaar dat de tuin weer werd overgedragen
aan eigenaar Willem de Vries. Na een dikke veertig jaar is de overgroeide moestuin weer omgetoverd tot grasland voor het grazende jongvee van Willem.

De laatste dubbele woning is een jaar later gebouwd dan de eerste twee. Dit zijn later koopwoningen geworden. Deze eigenaren hebben een klein stukje grond achterhuis tot de teen van de terp van de grondeigenaar gekocht.

Riedo.nl, 8 aug. 2014

Met de kraan wordt de moestuin weer vlak gestreken en de nieuw afrasteringpalen geplaatst.