We troffen het bijzonder met het mooie zonnige weer om een kijkje te nemen in het historie rijke Molkwerum. Vanaf de Bining reden we met een 16-tal personen. Daar aangekomen werden we in het oude bakkerswinkeltje ontvangen met koffie en Molkwader-koeke.
Nadien kregen we een rondleiding door de nauwe paadjes en steegjes, alwaar je normaal niet komt. Vroeger rond 1600 woonden in deze rijke handelsplaats een 1500 mensen. Men dreef oa ruilhandel met de Scandinavische landen. Het Molkwerum van de 16 en 17e eeuw stond bekend om zijn Friese doolhof.
Een tekening uit 1718 geeft nog een wirwar van woninkjes op acht eilandjes te zien, die met een 27-tal bruggetjes met elkaar verbonden waren.
De hedendaagse Hellingstrjitte was vroeger ook een gracht door deze plaats.

Namen van de eilandjes waren oa. Wester-ich, Eester-Ich, Grims-pol, Katte-pol, enz.
Voorouders van Heert hebben hier ook gewoond.
In 1916 begon Cnillis de Boer met het bakken van Friese reepkoeken en ontwikkelde deze later tot Molkwarder koeke. Een aantal jaren terug is de productie van deze koeke in Joure voortgezet.
Deze bakkerswinkel is nu een museum.

De kleine kerk uit 1597 hebben we ook van binnen bekeken.
De welbespraakte reisleider bespeelde het kleine orgel ook even voor ons.
Op de brug die over It Wiid loopt waar de Elfstedenrijders onderdoor gaan, met z'n allen op de foto.
Molkwerum was ook beroemd om zijn handel in zwanen-pekelvlees, deze witte zwaan is terug te vinden in het dorpswapen.

Nauwe paadjes door de "Flecke"
Bij terugkomt in het bakkerwinkeltje kregen we nog een kop koffie en napratend over de middag door het Friese doolhof, bedankte voorzitter Heert van Dorpsbelang de begeleider en gingen we weer huiswaarts.
 

 

Riedo.nl, 21 jan. 2017


Een groepsfoto op de brug van It Wiid