Oud ijzer actie


 
Oud ijzer voor nieuw dorpshuis. Mooie zinsnede, bedacht door de voorzitter van de dorpshuiscommissie.
Vanaf het voorjaar 2007 stond er een container bij Aannemersbedrijf vd Veer op het erf.
En een ieder heeft nog wel wat oud ijzer op het erf liggen, dit dan maar in de container bij Igge en dat is ten bate voor het nieuw te bouwen dorpshuis. En het loopt nog aardig ook.
       
Al een aantal jaren bij Igge vd Veer een oud ijzer container op het erf
Dit is één van de vele acties die door de doprshuiscommissie op touw worden gezet. Zoals u weet, een nieuw dorpshuis kost veel, heel veel geld.
We krijgen dan geld van de gemeente en van een aantal stichtingen, maar om het dan sluitend te krijgen is nog een hele toer.
Vele vrijwilligers moeten ook even een handje helpen, om alle posten met elkaar sluitend te krijgen.
Acties zoals een oud ijzer container leveren toch wel een leuke extra inkomstenbron op voor ons nieuwe dorpshuis.
 

De container op het terrein van dorpsbelang
 

"jo it yzer kwyt ,wij de kening te ryk"

Zo gaat er al vanaf 2007. Elk jaar worden één a anderhalf containers met oud ijzer opgehaald.

Per sept. 2011 staat er een oud ijzer container op het terrein van dorpsbelang, alwaar de bouw in volle hevigheid is losgebarsten.

27 mei 2012, Over een aantal weken (na de bouwvak) staat de oud ijzercontainer weer bij Igge vd Veer op het erf.

 


1 sept. 2012,
de oudijzer container staat weer bij Aannemersbedrijf Igge vd Veer op het erf. Al uw ijzer is weer welkom, dit allemaal ten bate voor ons dorpshuis.
 
18 april 2013, Het oud ijzer heeft vanaf september 2012 tot eind maart 2013 al weer €325.80 opgeleverd.

12 july 2013, Het oud ijzer heeft vanaf maart 2013 tot begin july 2013 al weer €215.60 opgeleverd.

2014/2015

Jan 2016, De opbrengst van het oud ijzer wat u in de container bij Igge deponeert heeft weer een bedrag van ongeveer € 250,- opgebracht.