1 januari - Jaarwisseling

5 januari - Nieuwjaarsborrel met gezelschapsbingo

19 / 26 januari - cursus klaverjassen in het lokaal

2 februari - Clubstriid

28 februari - Excursie naar Ecopark de Wierde

29 februari - Klaverjassen in het lokaal

1 maart - Buurtavond van de Norde

maart - Frans Smits erelid van 'it Fryske hynder'

28 maart - Voorjaarsvergadering

11 april - Darten in het lokaal

12 april - Denk om het stoeprandje als u trike rijdt

26 april - Van grupstal naar grote swingover, Jacobus Eppinga

10 juni - Dorpshuiscommissie vraagt spreekrecht

13 juni - Geboren Fardau van der Veer

14 juni - Barbecue bij Gerard en Liskje

18 juni - Verkeerveiligheidslabel voor Op 'e Terp  Sondel

2 juli - Kamp Sondel, Bungalows op kampeerplekken

5 juli - Toegezegd bedrag voor nieuws dorsphuis

5 augustus - Geboren Marrit Bangma

15 augustus - Rustmoment bij Bootsma's  'kofjepleats'

27 september - Bingo in het lokaal

22 oktober - Herfst bij Bootsma in de schuur

22 oktober - Jacobus Eppinga naar keuring Oenkerk

24 oktober - Herfstvergadering

27 oktober - Jongeren gaan op excursie naar boerderij oudheden

26 november - Dorpshuis stap dichterbij

28 november - Knalavond in het lokaal

13 december - Dorpshuiscomm. organiseert Kerstmarkt

28 december - Drieling geboren bij Johannes en Siemen Smink

30 december - IJspret op it Tsjerkeplein