1 januari - Jaarwisseling verloopt rustig

3 januari - Jan de Roos opent nieuw pand te Lemmer

3 januari - Nieuwjaarsborrel in het lokaal

6 januari - Brandweer oefent in Sondel bij Mechan. Dijkstra

30 januari - Klaverjassen in het lokaal

31 januari - Country & Western Sondeler Bil in Sondel

31 januari - Met de Gaasterland Express naar Bolsward

14/27 februari - Oefenavond klaverjassen in het lokaal

13 maart - Bingo in het lokaal

19 maart - Laatste bunker op Kamp Eisbär gaat plat

23 maart  - Nieuw dorpshuis en woningbouw

1 april - Europa in de boomgaard, Hindrik vd Veer

6 april - Darten in het lokaal

18 april - Ouderenpostzegels

22 april - Gedenknaald Jacobus (Koos) Boomsma opgeknapt

23 april - sponsoren Sondeler Bil , Country & Western

29 april - Koninklijke onderscheiding voor Theunis Kraak

19 mei - Burgemeester Hoornstra opent heringerichte weg door Sondel

23 mei - Sondeler Bil, Country & western-log

23 mei - Uitslag buurtenkamp Sondeler Bil 2009

28 mei - Dorpshuis voor Sondel -  gemengde gevoelens

29 mei - Harm vd Werf ziet Abraham

29 mei - Hans Batteram ziet Abraham

juni - Opbrengst ouderenpostzegels

10 juni - Doede Deinum ziet Abraham

7 juli - Geboren Hinke Smink

17 juli - Age en Egbert beoefenen kite buggying

18 juli - Jappie vd Goot ziet Abraham

29 juli - Geboren Lieke Altena

1 augustus - Opendag landbouwmuseum bij Willem Eppinga

8 augustus - Vele herinneringen komen boven in het museum van Willem Eppinga

13 augustus - Geboren Menno de Vries

29 augustus - Huis van mijn Hart, Gerda vd Meer

1 september - Geboren Martine Rinske Atsma

19 september - Opbrengst kankerbestrijding

2 oktober - Deltawerken nabij de Leijen

13 oktober - Geboren Wilco Dijkstra

17 oktober - Week van de geschiedenis. Van radarkamp tot bungalowpark

22 oktober - Jacobus Eppinga naar veekeuring in Oenkerk

23 oktober - Klaverjassen in het lokaal

27 oktober - Peuters Hummelterp verhuizen naar basisschool Op 'e Terp

7 november - Nieuw dorpshuis uitgezet met lint

7 november - Klaverjassen in het lokaal

9 november - Geboren Kaylee Eloise van Dijk

13 november - Buurtavond Zwaaigat, Sondelerdyk en Jac. Boomsmastraat

15 november - Gerrit Stellingwerf ziet Abraham

21 november - Belgische Blauwe koe ontsnapt

26 november - Bloemschikken in het lokaaltje

27 november - Marieke ziet Sarah

28 november - Disco-avond voor de jeugd

1 december - Jan Hornstra wordt 50 jaar

15 december - Collectanten van het KWF in het zonnetje

18 december - Geboren Bart van der Meer

19 december - Dorpshuiscommissie organiseert Kerstmarkt