1 januari - Jaarwisseling

8 januari - Nieuwjaarborrel in het lokaaltje

9 januari - IJspret op it Tsjerkeplein

15 januari - Klaverjassen in het lokaaltje

23 januari - Een middag naar het Hylper schaatsmuseum

26 januari - Bomen gekapt aan de Sondelerdyk

30 januari - Geboren Geke Hendrika

5 februari - Clubstriid in het lokaaltje van de jongeren uit Sondel

6 februari - Klaverjassen in het lokaaltje

13 februari - Snertactie in Sondel ten bate van het nieuw te bouwen dorpshuis

19 februari - Bingo in het lokaaltje.

27 februari - Ibo Grouwstra wordt 50 jaar.

6 maart - Klaverjassen in het lokaaltje

5 maart - Geboren Fimme Kroes

9 maart - Nieuwe windmolen geplaatst bij Durk en Heidi

16 maart - Geboren Else Homma

17 maart - Boomplantdag voor de jeugd in Sondel

19 maart - Darten in het lokaal

24 maart - Nieuwe Vredo voor half geld met gebak. MTS van der Goot

27 maart - 16 nieuwe huiszwaluw woningen voor het Zwaaigat

3 april - Pieteke 50 jaar

30 april - Koninginnedag op it Tsjerkeplein

4 mei - Dodenherdenking

juni - Opbrengst nationaal ouderenfonds

12/13 juni - Klein feestje en gezamenlijke brunch

15 juni - Geboren Bouwe Arend

24 juni - Negen Sondelers lopen de Nijmeegse vierdaagse

13 augustus - Geboren Ulke Hettinga

aug - Romkje Sietske, van verpleegkundige tot arts

aug - Van 7 ton naar meer dan 2 miljoen liter. Hoe is 't met melkveehouder Ale Smink

4 sept - Karin Gijzen, nooit meer schamen voor rood haar

6 sept - Johannes Hospes 50 jaar

6 t/m 11 sept - opbrengst kankerbestrijding

13 sept - Jacobus Eppinga Nederlands kampioen veebeoordelen

sept - Bouw van de eerste woning van de in totaal 30 te bouwen luxe bungalows

30 sept - Suikerbrood actie ten bate van het nieuw te bouwen dorpshuis

9 okt - Oude meerpaal terug op het Swaaigat

14 okt -  Bloemschikken met Coby Brouwer

15 okt -  Disco voor de jeugd in het lokaal.

6 okt - Klaverjassen in het lokaaltje

13 nov - Geboortebomen voor Gaasterlân-Sleat

14 nov - Jaap van der Molen in de vut

20 nov - Klaverjassen in het lokaal

23 nov - Nieuw bestemmingsplan Sondel goedgekeurd

27 nov. opbrengst MS-fonds

8 dec - Lolle Hettinga overziet het landschap van hoge hoogtes

14 dec - Onderweg met Sietse Schaap

18 dec - Buurtavond Jac. Boomsmastraat - Sondelerdyk - Zwaaigat

23 dec - Haan van de geknikte kerktoren gehaald

28 dec - IJspret op it Tsjerkeplein