Jan - Jaarwissseling

5 jan - Na oudejaarsvuurtje toch geen asbestresten

8 jan - Nieuwjaarsborrel in het lokaal

14 jan - Geboren Siebren Bangma

15 jan - Met dorpsbelang een rondje Museum Joure

16 jan - Sjoerd Woudstra ziet Abramham

21 jan - Darten in het lokaal

24 jan - Geboren Judith de Vries

2 febr - Patrick van Dijk tafeltennis winnaar

4 febr - Clubstriid in het lokaaltje

8 febr - Inne de Vries, een goedhartig mens

12 febr - klaverjassen in het lokaal

22 febr - Jelte G Eppinga 'riddere in de orde van Oranje Nassau'

25 febr - Klaverjassen in het lokaal

1 maart - Honderduizend liter koe bij MTS  vd Goot

12 maart - Bingo in het lokaal

19 maart - Ouderenpostzegels en kaarten

8 april - Bestuur dorpshuis komt langs met paaseieren

13 april, Paashaas actie goed geslaagd

29 april - Scholieren leggen bloemen bij graf Jacobus Boomsma

30 april - Koninginnedag op it Tsjerkeplein

5 mei - Peter Boschma ziet Abraham

19 mei - Sietse Schaap 50 jaar

19 mei - Duurzame renovatie  in woningen aan de Jac. Boomsmastraat

19-20-21 mei - Sondeler Bil 2011 , log

4 juni - Enkele herinneringen aan Durk Dooper

6 juni - Riool overstort blijft braken

9 juni - Willem Eppinga opent jongensdroom: Gaasterlands Streekmuseum

17 juni - Informatie avond over het nieuwe dorpshuis

18 juni - Grote belangstelling bij opening streekmuseum Eppinga Sate

juli - Buurtagent Gemeente Gaasterlân-Sleat twittert

28 juli - Streekmuseum Eppinga Sate wordt goed bezocht

1 aug - Start bouw dorpshuis Sondel na de vakantie

27 aug. Nieske Aukema gaat met persioen

Sept. - Hondenschool in Sondel

Sept. - Gevulde koekactie voor het nieuwe dorpshuis

13 sept - Collecte/opbrengst kankerbestrijding

23 sept -bingo in het lokaal

7 okt - Klaverjas avond - 1e ronde

20 okt - Contouren dorpshuis Sondel zichtbaar

9 nov - Renovatie Havenkerk te Sondel

12 nov - 2e ronde Klaverjassen

25 nov - Sjoelen in het lokaal

9 dec. vervolg klaverjassen in het lokaal.

17 dec. Harmen de Boer legt eerste steen dorpshuis

28 dec. Trudy Grouwstra ziet Sara

dec. geboren Hinke en Ali Eppinga