Jan. Jaarwisseling

5 jan - Nieuwjaarborrel in de Bining

9 jan - Jelmer Albada vertelt over zijn werk in Zuid-Amerika

10 jan - Het ontstaan van de naam Jisterpaed

10 jan - Christina 6 heeft 100.000 liter melkgegeven bij Melkveebedrijf de Vries

11 jan - 4e ronde klaverjassen en biljarten

19 jan - Lokaal van Sondel nog vijf jaar aanhouden

19 jan - Bingo in het dorpshuis

19 jan - IJspret op het Tsjerkeplein

23 jan - Sierd en Joke zijn tweede geworden bij nominatie grazende koeien

26 jan - Tekeningen in de woning aan de Jac. Boomsmastraat 15

30 jan - Halcommissie zet een bigsmiley bord bij de school

1 febr - Clubstriid in het lokaal, Sondel 2e

2 febr - 5e ronde klaverjassen

5 febr - Dorpshuis de Bining haalt energie uit zon

9 febr. Canaval en Apres-Ski party in het dorpshuis

16 febr - Trouwring van Hindrik Smink na 18 jaar terug gevonden

16 febr - Excursie naar het Woudagemaal te Lemmer

26 febr - Ledenvergadering begrafenisvereniging in het dorpshuis

2 / 8 maart - Toneelvereniging 'it  Begjin' voert klucht op.

6 maart - Coby Brouwer ziet Sarha

9 maart - 6e en laatste ronde van deze competitie Klaverjassen

14 maart - Ambassadeur titel van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân voor Willem Eppinga

16 maart - Sjoelen en darten in de Bining

22 maart - Uitreiking beker op de voorjaarsvergadering

23 maart - Renovatie PKN kerk De Haven te Sondel

27 maart - Creatieve avond in de Bining, paascreatie maken

31 maart - Paaseieren zoeken en paasbrunch bij en in de Bining

5 april - Nationaal Ouderenfonds stopt met verkoop zegels

8 april - Freark Pietersma 50 jaar

13 april - Bingo in de Bining

17 april - Opening nieuw bruggetje over vijver in bos Elfbergen

22 april - Kerktoren van Sondel moet weer uitkijken op Urk

26 april - Opening moderne pluimveestal aan de Delbuursterweg

30 april - Koninginnedag

3 mei - Kindertoneel in de Bining, opvoering Repelsteeltje

4 mei - Dodenherdenking - bij het graf van J. J. Boomsma

23 - 24 - 25 mei - Sondeler Bil, thema Liefde

29 mei - Bij dorpshuis Sondel wordt een Koningslinde geplant

15 juni - Rommelmarkt in de Bining

23 juni - Geboren Marieke Hettinga

22 juli - Geboren Hendrik Anton Eppinga

17 aug - Sondel doet mee aan het tobbedansen in Oosterzee

17 aug - Ineke van der Meer 50 jaar

6 sept - Durkje Heeres loopt 100 km voor Kika / KWF opbrengst

18 sept - Schildercursus van Sjoukje in het dorpshuis

21 sept - Barbecue en disco in de Bining

28 sept - Klaverjassen in de Bining  1e ronde

sept - Oud Sondeler Jacobus Q. Smink krijgt prestigieuze Gysbert Japickprijs

29 sept - Geboren Emma Faber

5 okt - Opening van 't Romkje Smink-Eppinga bankje

12 okt. - Optreden van LOST SHOT in de Bining

15 okt. -  Titte Beuckens  ziet Abraham

19 okt. - Klaverjassen in de Bining 2e ronde

23 okt - Gré 50 jaar

23 okt - Yfke Nauta 50 jaar

2 nov. - Bingo in de Bining

9 nov - Tweedehands kledingbeurs in de Bining

16 nov - Opbrengst Alsheimer collecte

23 nov - Klaverjassen in de Bining 3e ronde

30 nov - Sint en Pieten disco in de Bining - vrijwilligersavondje

1 dec - Project ONS 1658  Chr. Bouworganiastie World Servants

6 dec - Grondige renovatie kerk Sondel

7 dec - 4e Ronde klaverjassen in de Bining

11 dec - Gosse vd Meer vindt geldkist met inhoud Fl.22,15

14 dec - Kerstmarkt in de Bining

17 dec - Jelmer en Siemen-Cees met racingteam 4nX

22 dec - Groot geldbedrag opgehaald voor Serious Request