Jan. Jaarwisseling

4 jan - Nieuwjaarborrel

11 jan - 5e Ronde Klaverjassen

2013 - 2e prijs voor Wiebe vd Molen in de OldStock klasse van 1400 kg

16 jan - Experts geven demonstratie biljarten in de Bining

17 jan - THOR gym wedstrijden in Sloten

18 jan - Sjoelen en darten in de Bining

22 jan - Aanbieden petities voor behoud peuterspeelzalen in De Friese Meren

25 jan - Excursies naar het Friese scheepvaart museum en Weduwe Joustra

1 febr - Playbackshow in de Bining

7 febr - Clubstriid in de Bining

8 febr - Bingo voor klein en groot in de Bining

15 febr - 6e ronde klaverjassen

22 febr - Film-snacken-sjoelen en darten in de Bining

5 maart - Op 'e Terp 3e prijs sportiefste school Friese Meren

7 maart - Heropening van "De Haven" in Sondel

14 maart - Voorjaarsvergadering in de Bining

15 / 21 maart - Toneelgroep 'It Begjin' voert blijspel OPNIJ op.

22 maart - Drie fruitbomen geplant bij dorpshuis de Bining

27 maart - Nieuw boerenreeuw toegevoegd op streekmuseum Eppinga Sate

28 maart - Prijzen te verdelen bij de biljartclub in de Bining

1 april - Bouwactiviteiten aan de Delbuursterweg

9 april - Op 'e Terp scoort bij schoolvoetbal toernooi in Balk een tweede plek in de poule

15 april - Je DeBoule spel achter de Bining

16 april - Op 'e Terp schoolvoetbal voor de jongens

16 april - Crea -avond in het dorpshuis de Bining - paasstuk maken

18 april - Eeuwoude boom gekapt bij Ibo en Trudy

26 april - Koningsdag - vrijmarkt bij de Bining

4 mei - Dodenherdenking Jacobus Johannes Boomsma

5 mei - Andries en Ali Roskam, gouden bruidspaar

7 mei - Liskje  Dijkstra & Sytske Batteram stoppen met de Bilsjongers

10 mei - Feestelijke opening speelterrein achter de Bining

23/24 mei - Kleintje Bil

14 juni - Familie reŁnie van Eppinga's in het streekmuseum

17 juni - Natuurlijke graven bij de Bremerwildernis bij Sondel

21 juni - ReŁnie in Sondel voor Sondelers en oud Sondelers

21 juni - Feike Samplonius krijgt lintje opgespeld

21 juni - Ode aan Sondel door Louwina Boomsma

6 juli - Wyldemerk, zwemplek voor Dick Walda

9 juli - Willem Eppinga en Anthonia winnen ringrijderij

26 juli - Zwaluwen bewonen hotel in het Zwaaigat

8 aug - Moestuin van Sietze Schaap naar 40 jaar weer grasland

13 sept. - Sondel krijgt kerktoren met  'koninklijk' hout

13 sept.  - Buurtvolleybal

22 sept - Opbrengst KWF - Gaasterland en Sondel

26 sept - Opbrengst Fonds verstandelijk gehandicapten in Sondel

4 okt - Graasboerderij, Duurzaamheid op de agenda

11 okt. Klaverjassen in de Bining - 1e ronde

20 okt. - Froukje van der Goot 50 jaar

25 okt. - Bining Fest in Sondel met DJ-Skeef voor de jeugd

30 okt - Schildercursus van Sjoukje Altenburg in de Bining

8 nov - Super Bingo in de Bining

15 nov -Klaverjassen in de Bining - 2e ronde

28 nov - Ook muizen plaag bij Gosse van der Meer op Tacozijl

29 nov. - Sintedisco en snacken in de Bining

10 dec - Geboren Hedzer Smink

13 dec - Kerstmarkt in de Bining

19 dec. Kerst musical Scrooge opgevoerd door kinderen van de basisschool

27 dec. 3e ronde klaverjassen in de Bining