Januari - jaarwisseling

3 jan- Nieuwjaarborrel in de Bining

9 jan-  Darten in de Bining

10 jan - Vrijwilligersavond in de Bining

17 jan - 4e ronde klaverjassen

23 jan - Bilsjongers gaan door met nieuwe muziekbegeleiders

24 jan - Excursie naar het Russisch Orthodox Klooster in Hemelum

31 jan - Filmmiddag - Snackuurtje - Darten om de wisselbeker

1-febr. - Gerestaureerde Eicher Wotan II bij Gerard Dijkstra

3 febr. - Brandweeroefening bij Mechanisatie Dijkstra

6 febr. - Clubstriid in de Bining

14 febr. - 5e ronde Klaverjassen

19 febr. - Plaatsing van de nieuwe twee  meter hogere kerktoren.

28 febr. - "In gekkehūs yn it sikehūs " van toneelclub 'It Begjin'

7 maart - 6e en laatste ronde winterseizoen klaverjassen in de Bining

14 maart - Bingo met grote prijzen

20 maart -  Ophoging zeedijkwering bij Tacozijl

30 maart - Geboren Marrit Eppinga

30 maart - Lucas Hoogkamp krijgt wandbord met inscriptie

4 april - Slotavond biljarten

7 april - Geboren Myrthe Dam

13 april - Nieuw streekproduct in Sondel - Biologische asperges

15 april - Schoolvoetbal in Balk voor jongens

16 april - Uitslaande brand bij veehouder Harm vd Werf

27 april - Koningsdag / vrijmarkt bij de Bining

1 mei - Nieuwe kerktoren opgeleverd

4 mei - Dodenherdenking

15 mei - Vereniging Historisch Grondverzet met Jaap en Wiebe vd Molen en Cor Vlink

mei - FF-Boeren zet de deuren open

25 mei - Froukje vd Goot fietst de Elfstedentocht voor de 24ste keer

28-29-30 mei - Sondeler Bil

29 mei- Hart in Friesland steunt dorpsfeest Sondel

28 mei - Geboren Froukje Boonstra

20 juni - Volleybal toernooi achter de Bining

4 juli / 15 sept - Zussen vd Velde geven expostie in Hermestsjerke

7 juli - Even een kijkje in de kelder van Beuckenswijk

1 aug. - Frans Smits 60 jaar

5 aug - Geboren Dycke Atsma

10 aug - Geboren Wilco Eppinga

8 sept - Peter Boschma stopt met zijn rijdende winkel

15 sept - Opbrengst collecte KWF in Sondel

15 sept - Geboren Elbrich Tiertsje Hospes

26 sept.  Burendag in de Bining

30 sept.  Ophoging zeedijk Hooibergen-Tacozijl-Lemmer verloopt voorspoedig.

3 okt. - Klaverjassen

16 okt. - Sippy Boschma ziet Sarah

21 okt. -  Ibo loopt Eeldermade marathon van 42.2 km

23 okt. - Darten in de Bining

24 okt. - Disco voor de jeugd in de Bining

30 okt.  - Lense Koopmans overleden

30 okt. - Herfstvergadering in de Bining

7 nov. - SuperBingo in de Bining

14 nov. - Opbrengst collecte Alzheimer

14 nov. - Jaap van der Molen 70 jaar.

19 nov - Biljarten en Schilderles van Sjoukje Altenburg

20 nov. - Darten in de Bining

21 nov - Klaverjassen 2e ronde

28 nov - Sinterklaas en 3 zwarte Pieten bij de disco in de Bining

4 dec - Sinterklaas en de Zwarte Pieten komen bij school aan

7 dec - Opbrengst MS collecteweek

12 dec - Klaverjassen 3e ronde in de Bining

18 dec - Jan en Klarie Boschma zijn 40 jaar getrouwd