Januari - Jaarwisseling

2 jan - Nieuwjaarsborrel in de Bining

8 jan - Darten in de Bining

9 jan - Vrijwilligersavond in de Bining

15 jan - 4e ronde klaverjassen

16 jan - Hans Batteram gaat naar Welkoop Heerenveen

16 jan - Marcus 491, jonge hengst van Fam. vd Werf kampioen in het WTC

26 jan - Kraamzorg vroeger en nu, door Mieke en Pieteke

30 jan - Excursie naar Nationaal Openbaar Vervoer museum in Ouwsterhaule

30 jan - Darttoernooi in de Bining

3 febr - Oude linden-bomen bij kerk vernieuwd

5 febr - Clubstriid in het lokaal

6 febr - Playbackshow in de Bining

13 febr - 5e ronde klaverjassen in de Bining

14 febr - Opbrengst oudijzer voor dorpshuis

20/26 febr - Toneelgroep 'It Begjin' voert toneelstuk op.

5 maart - 6e en laatste ronden klaverjassen in de Bining.

11 maart - Uitreiking wisselbekers op dorpsbelangvergadering

12 maart - (kinder) voorjaars-Bingo

13 maart - Anke de Jong 40 jaar

17 maart - 1000 ogen project

28 maart - Paaseieren zoeken achter de Bining

13 april - Schoolvoetbal jongens bij vvBalk

16 april - Slotavond van de biljartclub in de Bining

22 april - Koningsfeest / spelen op school

27 april - Vrijmarkt op Koningsdag in de Bining

13 mei - Geboren Gysbert Hielke Tjebbe

20 /21 mei - Kleintje Bil

5 juni  - Buurtbarbeque Delbuursterwei / Noorderreed

14 juni - Brandweeroefening in de Bining

18 juni - Rommelmarkt in de Bining

24 juni - Sondelers rijden rondje Friese Marren mee met de Krukas

2 juli - Trike-event bij Leffert en Rommy wegens 10  jarig bestaan.

9 juli - Buurt volleybal toernooi achter de Bining

20 juli - Kalverfokclub "De  Trijeling" organiseert weer een veekeuring in Balk

12 sept - Geboren Renske Zandstra

15 sept - Opbrengst KWF-collecte

20 sept - Geboren Tessa de Vries

24 sept - Jeugddisco - De stappers van straks

8 okt - Bomen Noordzijde kerk om en om gekapt

15 okt - 1e ronde klaverjassen in de Bining

25 okt - Spokentocht door de Bremer Wildernis

3 nov - 55+ groep voor sociaal contact in de Bining

4 nov - Darten in de Bining

9 / 12 nov - (kinder) Bingo in de Bining

19 nov - 2e ronde klaverjassen in de Bining

26 nov - Sinterklaas en de zwarte Pieten in de Bining

nov - Bestemmingsplan natuurbegraafplaats in ontwikkeling

dec - Branden in Sondel - vuurzucht-2006

9 dec - Darten in de Bining

11 dec - Ruurdtje Pietersma 50 jaar

15 dec - Schildercusrus van Sjoukje Altenburg

17 dec - 3e ronde klaverjassen

19 dec. Anita Faber 50 jaar

23 dec - Schoolkerstfeest musical in de Bining

30 dec - Geboren Elmur Pietersma