riedo.nl
   
         

 

 oudijzer brengen bij Igge vd Veer.

Hij gaat zijn erf ordenen en opnieuw indelen.
 

Filmke oer,
 FF Boeren
in Sondel

 
 Frituurvet 
 inleveren bij
 de Bining

 

11 aug, Kobus en Brenda krijgen een stuk bij de ligbox aan.

 

 

 6 aug, de zon schijnt 's morgens vroeg door de bomen in Sondel.
Foto: Freark

 

7 aug, Onne leeft em wer efkes lekker út op it bouwwurk yn de tún.
Rjochts is d'r in fiets by setten.

 

10 aug, de droege kij fan Kobus steane mei de kont yn 'e  rein.
ôfroune dagen blij ta wer es wat oar waer.
40 mm wetter fallen.;-}

 

 

 

1968, Smederij van Homme en Froukje Riemersma, met nog de oude klinkerweg door Sondel.
Homme had toen nog een benzinepomp.
In 1939 heeft Homme de vroegere Openbare school (die in 1926 is opgeheven) gekocht. Voor 1939 heeft timmerman B. Visser uit Wijckel 1 der lokalen onderhands gehuurd van de Gemeente.