Aanbieden van de petities voor het behoud van alle peuterspeelzalen in onze gemeente


Dat er veel onrust heerst op alle peuterspeelzalen in onze Gemeente De Friese Meren, werd deze maand extra duidelijk met het, huis aan huis, rondbrengen van petities.
Alle bewoners en belanghebbenden konden deze petitie ondertekenen. Onze peuterspeelzaal, het voorportaal van de basisschool, mag/kan niet zomaar verdwijnen!
Deze speelplek, die zoveel kwaliteit aan de peuters biedt, moet blijven bestaan.
Uit de grote belangstelling rondom het aanbieden van de ondertekende petities blijkt wel dat velen er zo over denken.
Afgevaardigden van de gemeenteraad, ouders van peuters, leerkrachten van basisscholen, waren getuige van de aanbieding van 3144 ondergetekende petities.

Jitske Mulder, directeur van de Stichting Peuterspeelzalen bood raadslid Joop Meinsma een poster aan met de totale dikgedrukte cijfers erop als uitkomst.
Ook kreeg Meinsma de petities aangeboden, in 4 linnenzakken, met alle verf-handjes van de peuters erop gedrukt.
Deze handtekeningen tellen ook mee!!
Het was een prachtig symboliek met een hele duidelijke boodschap erop geschreven.
Meinsma beloofde alles mee te nemen naar de vergadering in Joure.

Men kan nu nog niks merken van de gevoelens die er spelen, maar we zagen wel dat er verbazing was bij de raadsleden. Zo'n mooi educatief onderdeel van het onderwijs in zo'n  gemeente mag alleen maar meer gestimuleerd worden.


Riemke Deinum, 22 jan 2014

Joop Meinsma ontvangt 3144 handtekeningen