Jeugdkoor Prelude van Sondel

 

Foto van 1969 - 1970 voor de Hervormde kerk van Harich
Met de heren Hendrik van der Goot en Durk Postma.

Het jeugdkoor ,,Prelude" is op 24 september 1966 te Sondel opgericht door de 
heer Durk Postma. Dhr. Postma was de dirigent en dhr Van der Goot uit Kippenburg
was de organist. Het koor had destijds ruim 50 leden. Jongens en meisjes van 9 t/m 15 jaar.

Heden ten dage kunt u inlichten inwinnen bij Feikje Draaijer-Rienstra  Nijemirdum.

 
zomer 2002