Taxivervoer / bedrijf van Rinke Bangma


 

 
Dit is een foto van rondom 1925, op de achtergrond staat het schoolhuis van Sondel. Bij de auto, een Ford Model T staat Rinke Bangma, geboren op 26 juli 1899 te Sondel, zoon van Uilke Bangma en Geeske Koopmans.
Rinke had een schildersbedrijf in Sondel. Getrouwd met Feikje van Netten.
Met deze auto had hij naast zijn schilderwerk een taxibedrijf. Zondags reed hij met dominees die elders gingen prediken.
Foto ontvangen van Jeltsje Bangma-Akkerman. Haar man Uilke Bangma zijn beroep was buschauffeur, maar hij reed ook wel op de taxi van zijn oom Rinke.