Sondeler Bil: Herleving oude traditie

Goede belangstelling

Sondel. In Sondel is momenteel een uniek feest gaande: De Sondeler Bil. Het is een herleving wat er in vroeger jaren onder die naam bekend stond en wat een soort kermis inhield, vergelijkbaar met de even roemruchte Wyldemerk, de jaarmarkt die in vorige eeuwen ook zoveel bezoekers van heinde en ver trok. De vooruitstrevende Sondeler middenstand heeft de handen ineen geslagen om de Sondeler Bil in een moderne versie te doen herleven.
Die versie is dan: een vrolijke, attractieve middenstandsbeurs die in een grote feesttent is ondergebracht, en die reeds (sedert de officiŽle opening donderdagavond) vele honderden bezoekers heeft getrokken. Ondanks de warmte, want die is natuurlijk een onvoorziene omstandigheid en een belemmerende factor.

 

 

Het bestuur van Dorpsbelang voor de ingang van de Sondeler Bil.
Van links naar rechts voorzitter G. Klootwijk, A.Aukema,
mevr. S. van der Goot-Hettinga, mevr. J. Samplonius-Looman,
H. Smink secr. en H. Akkerman

Aansluitend op de middenstandsbeurs volgt het dorpsfeest, reeds een tweejaarlijks terugkerend evenement. Voor de feestavond mocht men steeds gebruik maken van de kantine van Recreatiecentrum Sondel, maar die bleek langzaam te klein te worden voor dit doel.

Het bestuur van Dorpsbelang huurde daarom een grote tent en omdat die tent er toch stond besloot men daarvan gebruik te maken voor een middenstandsbeurs. Tien middenstanders uit Sondel en ťťn uit Oudemirdum tonen nu in de grote feesttent dat er op de kleinere plattelandsdorpen nog wel leven in de brouwerij is, en dat men niet voor alles ,,naar de stad" behoeft, zoals men dat zo gemakkelijk meent te kunnen constateren. De stands tonen een ruime sortering en grote collecties Ė er is ,,geen nee" te koop.

 

   

 

Tijdens de beurs wordt o.a. het klompmaken gedemonstreerd, een ambacht dat door de familie Akkerman te Sondel reeds drie kwart eeuw wordt beoefend.
Op de foto de heren Akkerman senior en junior in actie.

Burgemeester H. L. Sixma Baron van Heemstra toonde zich tijdens de officiŽle opening zeer verheugd met dit Sondeler initiatief. De initiatiefnemers willen na afloop van de tentoonstelling (woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavond) in overweging nemen of de beurs zich volgend jaar voor herhaling leent.

De belangstelling is in eerste instantie uitstekend te noemen en men mag gerust in de overweging betrekken dat de herhaling meestal een geleidelijke stijging van de belangstelling laat zien. Zaterdagavond is de grote feestavond van Dorpsbelang. Dan voert het toneelgezelschap ,,Doarpsmienskip" uit Echten het stuk ,, It spoar bjuster"op.

Bron: Balkster Courant 18 augustus 1973