Handelsbeurs Sondeler Bil dit jaar groter dan ooit


Stadsoproeper Pieter Haringsma

11e Sondeler Bil 1993

SONDEL. Met 1500 m2 standruimte is de Handelsbeurs Sondeler Bil, die van 10 tot en met 14 juli plaatsvindt in Sondel, opnieuw groter opgezet. Het aantal deelnemers bleef overigens gehandhaafd aan dat van vorige keer, toen ook al 40 standhouders naar Sondel kwamen.
Volgens dorpsbelang secretaris Doede Deinum is de extra ruimte nodig omdat verschillende standhouders daarom hebben gevraagd. "Men wilde graag wat meer ruimte voor hun product-aanbod".
De 40 deelnemende middenstanders en bedrijven zijn allen weer afkomstig uit Sondel, de omliggende dorpen of hebben daar nauwe verwantschap mee. "Dat is een traditie die we al jaar en dag in stand houden". Ook tijdens de 11e editie van de Sondeler Bil is dat weer het geval. De samenstelling van de handelsbeurs is veelzijdig. "Dat is een aspect waar we altijd veel rekening mee proberen te houden", legt Deinum uit.

Daarom is gekozen voor een brede opzet waarin plaats voor agrarische bedrijven, houtbouw, woninginrichting en woningen, landbouw en bouwbedrijven.

Ruimte is er ook voor de middenstandsbedrijven in de zin van bakker, kapper en slager. Daarnaast nemen enkele verenigingen aan de Sondeler Bil deel. Zoals de Gaasterlandse vouwers, een vereniging die evenoud is als het bestaan van de Sondeler Bil en dit jaar het 20-jarig bestaan viert. De groep telt inmiddels 55 leden en houdt zich bezig met ondermeer origami. Evenals vorig jaar is ook de Pluimvee en Konijnenhok Vereniging uit Balk weer van de partij, tonen leden van het Lemster Palet hun kunnen en is een stand van de plaatselijke sportvereniging SV Nok.

"De mensen zijn altijd enthousiast om naar de beurs in Sondel te komen", zegt Deinum. Ook nu bleek dat tijdens de voorbereiding van de tweejaarlijkse beurs opnieuw. Die voorbereidingen gingen een jaar geleden van start, "Want er komt natuurlijk nogal wat bij kijken". Moeite met het vinden van deelnemers heeft Dorpsbelang, de organisatie van de beurs, nog nooit gehad. "Al tijdens de bijeenkomst met de ondernemers bleek iedereen weer bereid mee te doen.". En dat kenmerkt de handelsbeurs in het relatief kleine Gaasterlandse dorpje met niet meer dan 425 inwoners.

"Een klein dorp als het onze laat daarmee zien dat het best iets groots op poten kan zetten". Dit jaar verwacht dorpsbelang opnieuw veel belangstelling voor de beurs die op zaterdag 10 juli wordt geopend door de Slotense stadsomroeper Pieter Haringsma. "Als we dit jaar eens 5000 bezoekers mogen begroeten zijn we dik tevreden", aldus Deinum. Voorgaande jaren kwamen er ruim 4000 bezoekers naar de Sondeler Bil.


Hovenier Pier Akkerman op de middenstandsbeurs
De Sondeler Bil werd in 1973 voor het eerste gehouden. Dorpsbelang voorzitter Wiebe Brouwer vertelt dat de eerste beurs bescheiden van omvang was en plaatsvond in een nog ietwat sobere accommodatie. "Er was een legertent opgezet waarin de middenstanders een bescheiden standje hadden. Dat was wel even wat anders dan nu". De handelsbeurs is een herinnering aan een ooit in Sondel plaatsvindend jaarlijks oogstfeest. "Men kwam van heide en verre naar het dorp om aan het feest deel te nemen". Het festijn vond steeds weer op dezelfde locatie plaats. Een dergelijke happening is de Sondeler Bil van vandaag de dag niet meer, maar wel organiseert Dorpsbelang er een dorpsfeest omheen.
Festiviteiten in dat kader vinden plaats in een speciale feesttent. Hoogtepunt daarbij is ongetwijfeld de revue ‘Sondelers voor Sondelers’ waaraan door een grote aantal dorpsgenoten wordt deelgenomen. "Het aardige daarvan is dat alle buurten in Sondel vertegenwoordigd zijn. Terecht Sondelers voor Sondelers dus". Vorig jaar werd de revue voor het eerst gehouden. Gezien het succes besloot Dorpsbelang het evenement opnieuw op de feestagenda te zetten.

Het geeft aan dat er in een klein dorp veel kan. Handelsbeurs en dorpsfeest maken dat nog maar eens duidelijk. Dorpsbelang is daar trots op en hoopt dat Sondel ook op andere terreinen zal blijven meedoen. Hoewel de middenstand nagenoeg uit het dorp is verdwenen beschikt het toch over een aardige bedrijvigheid. "Die bedrijvigheid is de afgelopen jaren stabiel gebleven", zegt Deinum, "daar zijn we blij mee. Dat de middenstand weg is, is jammer, maar het kan nu eenmaal niet meer en dus moeten we het doen met de rijdende winkel". Overigens is er ook weer een lichtpuntje. "Met de school gaat het hier prima. Het aantal kinderen neemt de laatste jaren toe en het dorp verjongt. Dat is gunstig.

Belangstellenden kunnen vanaf 10 juli met het dorp Sondel kennis maken als daar op die dag door Stadsomroeper Pieter Haringsma de handelsbeurs wordt geopend.

Bron: Balkster Courant juli 1993