Annemarie Jorritsma opent dertiende Sondeler Bil
SONDEL. Op zaterdag 21 juni zal Annemarie Jorritsma minister van Verkeer en Waterstaat, in Sondel de dertiende Sondeler Bil openen. Hoewel ze een druk programma heeft wil de uit Friesland afkomstige Jorritsma graag tijd vrij maken om de middenstandsbeurs te openen. Lang zal ze niet in Sondel kunnen blijven, want om halfzeven wordt ze al weer in Katwijk verwacht.

Annemarie Jorritsma hijst de Gaasterlansde vlag bij de opening
Doede Deinum, voorzitter van Dorpsbelang, dat om de twee jaar de Sondeler Bil organiseert, is blij met de komst van Annamarie Jorritsma. "We proberen elke keer weer een prominent persoon strikken voor de opening, maar dat lukt niet altijd. Deze keer was het echter zomaar klaar".

Ook wat betreft de bezetting van de middenstandsbeurs toonde Deinum zich een tevreden man. Hij kan dit jaar met zijn bestuur 46 standhouders verwelkomen. "Dat is natuurlijk weer een mooi aantal en daarmee blijven we toonaangevend in Friesland. Verder proberen we altijd een zo groot mogelijke verscheidenheid naar Sondel te halen. Voor ons geen verschillende autobedrijven, meubelmakers of loonbedrijven op één en dezelfde show. Wij willen de bezoekers van alles wat tonen".

Overigens erkent Deinum dat dit elk jaar moeilijker wordt. "De middenstanders zijn steeds meer van verschillende markten thuis en dus zie je ook hier,dat sommigen dezelfde waar aanbieden. Toch willen we dat zoveel mogelijk voorkomen. Liever veertig verschillende standhouders, dan tachtig, waarbij een groot aantal bedrijven uit dezelfde branche zitten. Dat is en blijft onze kracht". De standhouders kunnen vanaf vrijdag hun stand gaan inrichten, want dan staan de tenten aan de Beuckenswijkstraat in een weiland, dat elke keer wordt gehuurd van Kerst en Corry Bangma.

Groot aantal vrijwilligers

Hoewel het opzetten van beide tenten, naast de tent voor de standhouders wordt er een ontspannings- oftewel bartent geplaatst, is het in Sondel altijd zo maar klaar. "Het bedrijf waarvan we de tent huren, komt met vier man, dorpsbelang levert de andere mensen, die nodig zijn. Meestal hebben we een twaalftal vrijwilligers nodig en het is nooit moeilijk om die te vinden. Heel Sondel staat achter de Bil en iedereen wil wel een steentje bijdragen. En dat geeft toch elke keer weer een aparte sfeer, waar ik als voorzitter van dorpsbelang wel een beetje trots op ben".

Vanuit Sondel komen vier bedrijven naar de beurs, de rest moet van elders uit de provincie komen. Maar met het vol krijgen van de tent heeft men in Sondel altijd weinig moeite. "Er heerst altijd een gemoedelijke sfeer en de standhouders komen graag naar ons toe".

Nevenactiviteiten

Hoewel de meest standhouders niet van al te veel veranderingen houden, krijgen ze deze keer toch met iets nieuws te maken in Sondel. In de bartent zullen namelijk verschillende artiesten optreden. Dat begint al op de openingsdag met het Shantykoor "de Pôllesjongers" uit Woudsend. Op maandag 23 juni komt de Friese entertainer Teake van der Meer naar Sondel, op Dinsdag is het de beurs voor Piter Wilkens. Woensdag is er een optreden van Jan Bosma uit Sondel met zijn discotheek "Temptation".

Het is echter niet zo dat de beurs veel concurrentie van de optredens zal hebben. Van 19.00 – 22.00 uur zullen de artiesten elk uur 20 minuten optreden, zodat de bezoekers ruimschoots de tijd krijgen om ook de beurs te bezoeken. Na tienen zijn er dan nog wat langere optredens, maar dan is de beurs al dicht. Om de prijs hoeven de mensen het niet te laten, want een kaartje kost slechts 5 gulden en daar zit zowel het bezoek aan de beurs als aan de optredens in".


Sondel op de planken
  Dorpsfeest                                                                               

Nadat de standhouders de tent hebben leeggemaakt, wordt deze nog gebruikt voor de traditionele twee-jaarlijkse dorpsfeest. Dat begint op vrijdagmiddag met de kinderspelen en een optreden van de clown Ottello, terwijl er ’s avonds "Sondelers op de planken" wordt georganiseerd. Sytske Batteram, Paulien Veltman en Heert de Vries verzorgen deze avond op verzoek van dorpsbelang.

Over de inhoud willen ze niet veel kwijt, maar aan optredens geen gebrek, zo meld Sytske Batteram. "Er zullen maar liefst twaalf groepen optreden. Daarbij zit een spontaan opgericht Shantykoor.

Verder is er een gevarieerd programma, met ondermeer playbackaktes en sketches en is een gelegenheid tot dansen op muziek van orkest Sellina. "Verder moeten de mensen maar afwachten, maar dat het een spetterende avond wordt is zeker".

De slotdag staat in het teken van de buurtenkamp, die ook door dorpsbelang is uitbesteed. Feike Samplonius is één van de organisatoren: " Ons doel is dat het leuk moet zijn voor de mensen die meedoen, maar nog leuker voor de mensen die komen kijken. Al te fanatiek hoeven de deelnemers van ons dan ook niet te zijn".

Op het programma staan o.a. een quiz in de vorm van het t.v.-programma "herexamen" , een legpuzzel voor de ouderen, een wedstrijd beker stapelen en hindernisbaan. "Spectaculair wordt weer de touwbaan over de poel en hopelijk raakt er weer menigeen te water". De festiviteiten worden afgesloten met een slotbal met de groep "Headline".

Hoewel dorpsbelang ook niets te maken heeft met de velddienst, die op zondag in de feesttent plaatsvindt, is die ook een vast onderdeel van de feestweek. "De Evangelisatiecommissie organiseert die dienst al jaren. En elke keer zit de tent weer met meer dan 500 bezoekers. Zo’n kerkdienst ter velde heeft een aparte sfeer en hoort er beslist bij", zo besluit Doede Deinum, die na een paar drukke weken alle vertrouwen heeft in het slagen van de dertiende Sondeler Bil.

Bron: Balkster Courant 19 juni 1997

 

 
Buurtenkamp