Boer en Boerin van het Noorden 2001

Sierd Deinum en Joke Ensing hopen bij te dragen aan een liefdevolle wereld

Met 95 melkkoeien en 55 hectare grond, waarvan 38 in eigendom, hebben Joke Ensing (45) en Sierd Deinum (39) een prachtig melkveebedrijf. Met een quotum van acht ton kg melk is er tevens een goede basis om door te groeien naar een perspectief vol melkveebedrijf voor de toekomst.
Veel melkveehouders in Nederland zouden voor zo’n potentie vol bedrijf hun handtekening willen zetten en die groei maar al te graag willen realiseren. Joke en Sierd zijn een andere mening toegedaan. In hun ogen is het bedrijf groot genoeg.

Melkveebedrijf van Sierd en Joke te Sondel

 

 

 

Het melkveebedrijf van Sierd en Joke

Sinds de intrede van de superheffing is ons bedrijf flink gegroeid en hebben we het quotum verdubbeld. Die groei vond met name de laatste vijf jaar plaats. Maar op een gegeven moment ken je dat trucje van land en quotum kopen wel. Uit de mond van Sierd klinkt het ietwat hooghartig, maar zo is zijn uitspraak niet bedoeld. Integendeel. Als je bedrijfsomvang beperkt is, zul je als melkveehouder langer moeten doorgaan met het uitbouwen van je bedrijf om het naar de toekomst toe financieel draaiend te houden. Wij hebben het geluk dat de omvang van ons bedrijf groot genoeg is. Wij kunnen daarom een weg in slaan, waar we ons veel beter bij voelen.
     
Sierd en Joke
Kiezen voor dingen waar je je goed bij voelt en daarmee open staat voor je medemens. En niet alleen openstaan.

Joke Ensing en Sierd Deinum uit het Friese Sondel nemen de verantwoordelijkheid op zich om kinderen die het minder hebben getroffen dan hun eigen kinderen, op te vangen. Want iedereen heeft recht op liefde, veiligheid en warmte. Met deze houding voldoen zij aan het belangrijkste criterium om "Boer en Boerin van het Noorden" te worden: denk aan je medemens.
 
Omschakelen

Sierd doelt op de beslissing om het bedrijf om te schakelen naar een ecologische bedrijfsvoering. We aten altijd al veel ecologische producten. Op een gegeven moment loop je tegen jezelf op en vraag je je af waarom je zelf niet op die wijze produceert. Afgelopen winter hakten ze de knoop door en sinds maart zitten ze officieel in de omschakeling. Naast de grote uitdaging die deze beslissing met zich meebrengt, die Joke en Sierd inspireren, voelden ze direct dat ze een goede beslissing hadden genomen. Het bleek het laatste stukje van de puzzel te zijn dat op haar plaats viel. Nu we terug kijken merken we ook dat we onbewust al veel langer die ecologische veehouderij hebben gevolgd.

Toch blijft het een grote stap met onzekerheden waar logisch vragen horen, die ieder agrarisch ondernemer zich zelf zou stellen. Blijven de gewassen goed groeien. Wordt er voldoende melk onder de koeien vandaan gehaald. Bovendien zijn er hogere kosten door bijvoorbeeld de aanschaf van biologisch krachtvoer. Je moet realistisch zijn en blijven rekenen, want we hebben wel de verantwoordelijkheid voor een opgroeiend gezin. Met vier kinderen, Regina (12), Akke (10), Bate (9) en Welmoed (7), is er de aankomende jaren meer geld nodig. het is dus zaak om de financiële draagkracht onder het bedrijf te houden.

Lidmaatschap

Ondanks de onzekerheid zien Joke en Sierd de toekomst heel positief. En dat heeft alles te maken met de oorzaak tot omschakeling. Joke: "Er gebeuren momenteel dingen in de wereld, waardoor wij zelf tot een ander inzicht zijn gekomen en op een andere voet verder willen gaan. Joke noemt het duurder worden van de energie en de kritische houding van de consument als voorbeelden.
Maar het belangrijkste is de visie hoe ze de mens in relatie tot de aarde zien staan. Wij zijn allebei kerkelijk opgevoed. Ik rooms-katholiek en Sierd gereformeerd. Maar we zijn er langzaam achter gekomen dat er meer is tussen hemel en aarde. Onlangs zegden ze hun lidmaatschap van de kerk op, omdat de kerk voor hen te langzaam verandert in de richting die zij op willen. Joke: " De kerk is dogmatisch, terwijl wij veel meer ruimte nodig hebben. Nu we ons lidmaatschap hebben opgezegd, voelen we ons veel vrijer en blijer. En naar onze omgeving kunnen we uitdragen hoe wij tegen de mens en zijn omgeving aankijken. Dat is heel uitdagend.

Positief denken

Sierd vergelijkt de verandering met een boom. In eerste instantie denk je dat een boom zijn energie uit de grond haalt. Voeding-stoffen worden via het water uit de bodem opgenomen, zodat de boom kan groeien. Maar als je het goed bekijkt, komt de energie van boven. Zonder zonlicht bestaat die boom helemaal niet. Zo zijn wij onszelf in het leven ook gaan zien. We hebben geleerd andersom te denken. Dat maakt het leven veel verwachtingsvoller. En we staan nu ook veel positiever in het leven. Ten tijde van de MKZ-crisis kwam dat duidelijk tot uiting. De schik zat er bij melkveehouders goed in. Joke: "Omdat boeren krampachtig bezig zijn, zorgde MKZ voor angst. Maar angst maakt mensen kapot. Natuurlijk ben je bezorgd over je vee en heb je het moeilijk als het bedrijf wordt geruimd. Maar je moet ook kunnen relativeren en afstand nemen. Wij gaan daar nu veel vrijer mee om en proberen in de volle breedte van het leven te staan. En als je positief bent ingesteld, straalt dat af op je kinderen en omgeving.

Kinderen

Met de veranderde levenshouding staan Joke en Sierd tevens veel opener tegenover anderen. Mensen met problemen kunnen bij hen aankloppen. Jurjen bijvoorbeeld, die nu al één jaar is opgenomen in het gezin. Bij Jurjen Liep het thuis niet zo goed meer. Hij vroeg of hij bij ons mocht komen wonen, tot hij zijn studie heeft afgerond.

Joke en Sierd zien deze opvang als een maarschappelijke taak. Wij weten dat iedereen aandacht, zorg en liefde nodig heeft. Je weet ook dat er kinderen zijn die niet zo veel mazzel hebben. Kinderen die aan de zelfkant van de samenleving staan. Als ze volwassen zijn, wijst de maatschappij juist naar deze mensen, mensen die een mindere jeugd hebben gehad. Wij vinden dat de maatschappij daar verantwoordelijkheid voor draagt. Sierd haalt de slogan "De maatschappij dat ben jij"aan, om te appelleren aan die verantwoordelijkheid. Hij en Joke begrijpen tegelijk dat niet iedereen geschikt is om een ander te helpen. Maar al je kunt moet je als mens die verantwoordelijkheid wel nemen.

Liefde en warmte

Deze liefdevolle houding jegens de medemens heeft direct te maken met de jeugd van Joke. In tegenstelling tot Sierd komt Joke niet uit een warm nest, zoals ze het zelf noemt. Thuis hadden we een groot boerengezin. Als kind groei je dan in een mooie natuurrijke omgeving op. Maar de persoonlijke liefde en aandacht ontbrak. Joke werd daarmee geconfronteerd ton ze zelf kinderen kreeg en moest opvoeden. Ik ben door een diep dal gegaan, omdat mij duidelijk werd waar het in mijn jeugd aan ontbrak. Je moet daar doorheen en verwerken. Als je durft om daar goed naar toe te kijken, kom je erachter dat je pas echt groeit van binnen als je het los kan laten. Je behaalt dan een overwinning op jezelf. Daardoor weet ik hoe belangrijk liefde en warmte voor kinderen is. Haar ouders kijkt Joke daar niet op aan. Integendeel zelfs. Ze is juist blij dat ze zulke ouders heeft gehad. Anders was ik niet geworden wie ik nu ben.

Boeiender

De gevolgde cursus pleegzorg van Sierd en joke is in dit licht bezien een logische stap. Wanneer de eerste pleegkinderen komen weten ze nog niet. Sierd:"Op het moment dat we pleegkinderen wilden opnemen, kwam Jurjen op ons pad. Wij hebben hem eerst een huis aangeboden. Als hij op eigen benen gaat staan over circa anderhalf jaar kijken we wel verder. Je kunt niet voorspellen wat er dan gebeurd. Het opnemen van kinderen op de boerderij doen Joke ne Sierd overigens niet alleen puur en alleen voor deze kinderen. Als je open staat voor anderen en naar mensen luistert, wordt je eigen leven ook veel boeiender. Op deze manier hopen we bovendien bij te dragen aan een liefdevolle wereld.

VELDPOST 13 OKTOBER 2001  door Robert Ellenkamp