Sondel 85

Sondel 85

Rintsje en His Scholtanus-Roskam, wonen op Nijemirdum 14 en laten in 1925 een woning bouwen aan een landweg (hedendaags It Gaestdykje) dat een verbinding maakt van de Delbuurstwerweg en Kruispad. Meerdere familie Scholtanus hebben een woning staan aan deze landweg. Het perceel waar de woning is in gebouwd is Sectie C 1696

1940, Familie Scholtanus Achter vlnr: Neeltje, Durk en Pieter Voor vlnr: His Roskam, Johannes, Jelte, Rintje Pieters Scholtanus en Albert.

Rintsje Scholtanus, geb. 13 april 1896 te Sondel, overl. 15 maart 1984 te Balk
zv: Pieter Scholtanus en Trijntje Bakker.
Getrouwd op 15 mei 1919 te Balk met:
His Roskam, geb. 19 juli 1886 te Sloten, overl. 24 jan. 1982 te Joure
dv: Pieter Roskam en Neeltje Tijsseling.

Kinderen uit dit huwelijk:
Pieter Scholtanus, geboren 7 september 1920 te Follega
Neeltje Scholtanus, geboren 2 juli 1922 te Follega
Durk Scholtanus,  geboren 12 oktober 1927 te Nijemirdum
Albert Scholtanus, geboren 2 november 1929 te Sondel
Jelte Scholtanus, geboren 20 augustus 1933 te Sondel, 25 okt. 1994 overleden.
Johannes Scholtanus, geboren 4 februari 1937 te Sondel

Bij trouwen is Rintsje arbeider, in gemeenteregister als veehouder, gezien de bovenstaande foto staan er op de zijkant van de foto een tweetal melkbussen.
Als arbeider bij de boer, had men thuis zelf ook een paar melkkoeien en een hooibergje achterhuis. De volle melkbussen bracht Rintsje dan door het weiland bij de boerderij langs van Freerk Smink aan de weg voor de melkrijder. 

De pijl wijst de woning van de familie Scholtanus aan die in 1925 gebouwd is en in 1942 is afgebroken op last van de bezetter. Deze foto heeft 2 lagen, de onderlaag is hedendaags en de bovenlaag van de situatie van voor 1940.

Van 1942 tot 1953 hebben ze in Wijckel op de Bargebek gewoond en hierna op de boerderij aan de Vinkebuurt 1 (foto) te Wijckel, alwaar Rintsje en His Scholtanus een 12 melkkoeien aan de melk hadden.

1911-1921 woonde hier op nummer 92; Wed. Wietske Koopmans, 30 juli 1855 te Follega geboren – 29 jan. 1942 overleden te Wijckel –  vrouw van Pieter Schaafsma- 28 dec. 1843 te Balk geboren – 15 nov. 1907 overleden te Wijckel.

Hun zoon Johannes 14 aug. 1885 geboren te Doniaga is nooit getrouwd geweest. Heeft de veehouderij van zijn vader overgenomen, Johannes kon preken als brugman, had wel dominee kunnen worden.  Johannes is 17 sept. 1974 te Sneek

De Vinkebuorren 1 te Wijckel

Jelte scholtanus en Jeltsje de Vries woonden in Sondel vlakbij Kamp Sondel en opgelast van de Duister werd de woning 1942 afgebroken. Beiden gingen ze bij Johannes Schaafsma en zijn moeder inwonen, alsmede werden de melkvee hier ook gestald dat Jelte samen had met zijn broer Rintsje.  Jelte en Jantsje verhuisden in 1953 weer naar Sondel  en Rintsje en His verhuisden van de Bargebek naar de Vinkebuurt 1.