Sondelerdyk 4

Sondelerdyk 4

Jouke Smits
De nieuw gebouwde boerderij ,,de Sondeler Leijen" in 1968
De bouw van de stal

Kadaster 1832, legger Balk 252 , perceel C297 is hooiland en eigendom van: Van Swinderen en mede E.

In de Ruilverkaveling van 1964-1968 is in Gaasterland veel veranderd. Veel kleine verspreid geraakte lapjes grond werden samen gevoegd in enkele grote grondstukken.
Ook een grote wijziging is gemaakt in de Sondeler Warren.
Hier lagen ook veel kleine percelen van een groot aantal veehouders
Aan de Sondelerdyk naast de Leijen is voor die tijd (1968) een moderne boerderij gebouwd.

 

Eigenaar: Erven Bok, Amsterdam
Architect: Julius Bouwhuis, Joure
Aannemer: Bouwbedrijf H. Dijkstra, Balk
Pachter: Jouke Smits

Achtereen volgens wonen hier 1968 – 1985

Jouke Smits, geboren 1 aug. 1925 te Sondel, als zoon van Frans Smits en Martentje op de Hoek. Veehouder en keurmeester in de paardenwereld.  Tot 1968 aan de Beuckenswijkstraat 13  te Sondel. Overleden 19 sept. 2001 getrouwd op 31 aug. 1951 te Balk met Durkje van der Goot, geboren 20 aug. 1927 te Nijemirdum, als dochter van Siemen van der Goot en Ruurdje Tuinier.
Zeventiger jaren, Jouke Smits staat bij het paard, dat wordt voorzien van nieuwe hoefijzers.
Jouke en Frans Smits

 Het bedrijfsgebouw bestaat uit een 27 meter brede veldschuur met een uitgebouwde stal. In de veldschuur is ruimte voor drie
 grondtassen voor hooiberging en een ruime werktuigberging. Ook voor de aanwezige Friese paarden is een plaats ingeruimd.
 De melk komt via het melkleidingsysteem direct uit de stal in het melklokaal. De uitgebouwde stal is ingericht als vierrijige
 hollandse grupstal. Er is plaats voor 93 stuks melk- en jongvee. 
 De voedering van het vee vindt plaats  over twee voergangen, die rechtstreeks in verbinding staan met de schuur.
 Het uitmesten wordt mechanisch uitgevoerd met een schuifstangsysteem.

1985 – 2005

Frans  Smits, geboren 1 aug. 1955 te Sondel als zoon van Jouke Smits en Durkje van der Goot. Frans is veehouder, fokker en keurmeester in de paardenwereld.
Is op 21 nov. 1978 getrouwd met
Geke Boersma als dochter van Wiebe Uilkes Boersma en Martzen Harmens Hoogeveen.

2005 – ….

Johannes Smink en Hanneke Trinks. Johannes is veehouder.

Johannes Smink

Riedo.nl – 2017