Sondelerdyk 5

Sondelerdyk 5

In 1832 kadastraal als weiland en in eigendom van Jan Obbes, landbouwer te Tacozijl. Nog voor 1840 verkocht aan Gerard Regnerus Gerlacius van Swinderen. Door vererving in 1881 naar Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen. 1890 Wilco Julius van Welderen Rengers, rijksadvocaat te Leeuwarden.
In 1911 wordt het aan de N.V.  “De Landbouwonderneming Stania” te Leeuwarden overgedaan.  E. van Welderen is directeur. In 1929 wordt er een boerderij gebouwd. In 1936 is Dr. Johan Edzart van Welderen baron Rengers, secr.  “Friesch Rundvee Stamboek” te IJsbrechtum de eigenaar.
Na de brand wordt het in 1941 herbouwd. In 1963 is vrouwe Danielle baronesse van Welderen te ’s Gravenhage de eigenaresse.
1992 is  Jitze vd Meer eigenaar.

Gosse van der Meer
1990 - boerderij van famlie van der Meer aan de Sondelerdyk 5

1920 – 1930

4 maart 1929 wordt vergunning verleend voor de bouw van een boerderij. De aannemer is Hillebrand Visser uit Lemmer. De boerderij krijgt nummer 12a. 2 sept. 1940 brand de boerderij af vanwege hooibroei en wordt in 1941 gelijkwaardig weer herbouwd.

14 mei 1929 komen van de Brekkenpolder Jan Vochteloo, geboren 29 maart 1884 te Oldeberkoop als zn van Wouter Jans Vochteloo en Aaltje Korf op de boerderij, getrouwd op 12 september 1908 te Westellingwerf met Siebrig Taconis, geboren 22 september 1885 te Langweer al dochter van Ynze Taconis en Dooite Hamersma.
Kinderen:
vr-zoon; Willem van der Tempel geboren 1905 te Meschenich (D)
vr-zoon; Ynze van der Tempel geboren 1905 te Meschenich (D)
dochter; Aaltje Vochteloo geboren 13 september 1909 te Holthausen (D)

Gerrit Betsema geboren 6 februari 1915 te Nijemirdum is arbeider.
Atje Poepjes geboren 21 juli 1909 te Wijckel is dienstbode.

1930 – 1940

Jan Vochteloo, veehouder van beroep en zijn vrouw Siebrig Taconis en hun kinderen Willem , Ynze en Aaltje.

Willem van der Tempel gaat op 12 mei 1934 naar de Nooderreed 18waar hij op 31 mei 1934 trouwt met
Tiertje Freerks Smink geboren 23 oktober 1910 te Sondel, dv van ………….

In deze 10 jaar is het een komen en gaan van arbeiders en dienstbodes.

Bron: LC- 24 april 1954 boelgoed bij Jan Vochteloo