Het dorp Sondel dat droomt naast zijn zeventiende-eeuwse kerkje met zijn kleine spitse torentje, maar met een kerkhof voorzien van grafstenen met indrukwekkende namen.
Bij Sondel stond eertijds het vermaarde slot Beuckenswijk waarover vreemde verhalen de ronde deden.
De stins, eens bewoond door een man als Cornelius Franciscus Fristius van Hyclama die het zover bracht dat hij door Napoleon met de garde d'honeur  werd onderscheiden. 
Adellijke families en stinsen  zijn er niet meer te vinden
. Maar de vriendelijke uitstraling van Sondel is tijdloos. 
 

Waar hangt de AED in Sondel
 


     
 

Waar komt de naam Sondel vandaan?

De herkomst en betekenis van de straatnamen

De herkomst en betekenis van (oude) paden

Woningbouw in Sondel

Natuurgebieden,  De Sondeler Leijen en de Bremer wildernis

Tacozijl en Joods kerkhof

S.O.W kerk     -       Lokaaltje

Slot Beuckenswijk

Radarkamp Eisbär

Basisschool op 'e Terp

Waar ligt Sondel

Sondeler liet  /   Gasterlâns liet

 

Voor informatie  kunt U mailen naar: info@riedo.nl

 

  Delen van deze site staan achter een code,  bent u inwoner van Sondel, even een mailtje naar de webmaster en de code wordt u toegestuurd.
     
 
Interessante links in Friesland      
 
Provincie Friesland Provinciale informatie
Gemeente De Fryske Marren Wel en wee in de gemeente De Fryske Marren
   
Omrop Fryslân Radio  en Televisie omroep van Friesland
Elfstedentocht De officiële site van de Friese elfstedentocht
Woudagemaal Lemmer Het enige oude  nog echt werkende gemaal
Fries museum Cultuur en geschiedenis van Friesland.
   
Afűk De Afűk geeft cursussen Friese taal.
0514.startkabel Over van alles in de ZuidWesthoek
   
Noordnl  Historische foto's van Noord Nederland
Rijksarchief Friesland Rijksarchief voor genealogische en  historisch onderzoek.
Hisgis Histoarysk geografyske ynformaasje oer hiel Fryslân, perseel foar perseel Basis is it âldste kadaster fan 1832,
Historie Gaasterland Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
   
Dorpen  
Liberté De site voor de Zuidwesthoek
Nijemardum De site van Nijemardum
Nijemirdum Historie Nijemirdum
Balk Historie van huizen van Balk door Johan Groenewoud
Tsjerkwert Historie van Tjerkwert door Feike Mulder
Wikel De site van Wijckel
   
Eigen homepage  
Jontra De site van Chris Zandstra (oud Sondeler)
Frosien Beukens Kaartenblog
Northern Road Quarter Horses Paardenfokstal van Tjeerd en Karin Schraa
   
Frieslandwonderland Site over Friesland met al zijn mooie dorpen
Van der Goot Sondel website van MTS. van der Goot