Feestelijke opening speelterrein achter de Bining


Vandaag werd onder grote belangstelling het speelterrein achter de Bining geopend door niemand minder dan gedeputeerde mevrouw Jannewietske de Vries. Alles was gereed gemaakt voor de opening om 14.00 uur. Er zou nadien de eerste aftrap zijn door de gedeputeerde door een voetbal in de nieuwe goal te schieten en de eerste bal over het volleybal net te slaan, alsmede een Jeu de boules bal te gooien op de nieuwe baan.
Maar nadat de Bilsjongers het eerste lied hadden gezongen begon het weer stevig te regenen op deze al miezerige dag.
   
De Bilsjongers staan nog buiten te zingen, op de achtergrond het speelterrein.
De hele ceremonie werd binnen voortgezet. Nadat de Bilsjongers waren uitgezongen nam voorzitter Feike Samplonius van Dorpsbelang het woord en bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en de gelden die beschikbaar werden gesteld door de Provincie Fryslân, De gemeente de Friese Marren, Stichting Dorpshuis Sondel en Ver. van Dorpsbelangen Sondel.

De gedeputeerde mocht de blauwe kadodoos openkippen en hieruit zweefden een tiental ballonen. Verder haalde zij uit de kadodoos  nog een voetbal en een volleybal en Jeu de boules ballen.
Ook zij refereerde even aan het feit er door vele vrijwilligers een geweldig mooi dorpshuis werd neergezet en nu weer een prachtig speelterrein.
De Franse meneer Frederike uit het Zwaaigat kwam Jannewietske ook nog even bedanken voor haar komst en gaf haar een rode roos.

 


In de Bining een volle zaal
In 2004 is er al een speelveld op het terrein gerealiseerd,  maar na de bouw van ons dorpshuis wilden we het speelterrein ook opwaarderen.
Doordat het veld achter het dorpshuis laag lag is er een drainage doorheen gelegd.
De afscheidingssloot is opgeschoond. Een betonpad is achterom gelegd, van en naar de kerk voor gelegenheden.
De boomwal om het speelterrein is uitgedund en aangepast.
 
Kortom, achter het dorpshuis is een prachitg mooi speelterrein gerealiseerd bestaande uit speeltoestellen, speelveld met  nieuwe goals en Jeu de boulesbaan.

De herwaardering is mede mogelijk gemaakt door gelden van de Provincie Fryslân, Gemeente de Friese Marren, Stichting Dorpshuis Sondel en Vereniging van Dorpsbelangen Sondel en in het bijzonder de vele vrijwilligers.

Riedo.nl, 10 mei 2014

 

 


De Franse meneer Frederike uit het Zwaaigat geeft de gedeputeerde nog een roos. Een bos bloemen en een boek over Sondel kreeg ze van Dorpsbelang.