Ophoging van de zeedijkwering bij Tacozijl


Door de jaren heen zakt de zeedijk iets in. Om dit op te hogen wordt een 200.000 kuub klei  op de IJsselmeer dijk aangebracht bij Tacozijl. De ophoging  is vanaf waar de Zuderzeewei en de Plattedyk van elkaar scheiden tot aan achter Hooibergen.
Er mag alleen aan de dijk worden gewerkt tussen april en oktober wegens het stormseizoen.
Het Wetterskip begint in april met het werk en hoopt in okt. 2017 klaar te zijn.

Men is nu al bezig met het maken van een noodfietspad om dezen te scheiden van het vrachtverkeer.

Dagelijks zullen er een 135 vrachtauto's met 22 kuub klei
voorbij komen.

21 maart 2015.

 
Zeedijkophoging goed op schema

Per 1 oktober is de aannemer gestopt met de werkzaamheden aan de zeedijk vanwege het stormseizoen.
Op het schema stond dat men tot de 'halve maan' zou komen met de werkzaamheden, maar het werk vlotte goed zodat de aannemer vd Meer  het stuk tot aan de doorlaatsluis bij Tacozijl ook hebben opgehoogd met klei.
Volgend voorjaar komt er vanaf Hooibergen nog een teeltlaag overheen en wordt deze ingezaaid.
En het laatste stuk vanaf Tacozijl richting Lemmer moet nog worden opgehoogd met klei.
 


Het laatste stuk vanaf de halve maan tot Tacozijl is ook al opgehoogd.


Riedo.nl. 30 sept. 2015  
     
Officiele opening IJsselmeerdijk

Er was drie jaar voor nodig, maar nu kan het beschermingswerk ook weer vijftig jaar vooruit: de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer is veilig.
De afgelopen jaren is de groene dijk met gemiddelde een meter klei opgehoogd. Het bouwwerk voldoet zo weer aan de wettelijke veiligheidseisen van het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma, laat Wetterskip Fryslân weten.

Het waterschap, dat de dijk maandag feestelijk ‘heropent’, zegt dat de klus vooral logistiek een uitdaging was.
Ruim 10.000 vrachtwagens moesten 240.000 kuub klei aanvoeren om de dijk over een lengte van 5 kilometer te verhogen.
De dijk ligt nu gemiddeld 4 meter boven NAP en kan bij extreem weer 2 meter hoge golven tegenhouden.
Het project kostte 10 miljoen euro

LC, 3 juli 2017


30 juni 2017, de laatste werkzaamheden aan de Plattedyk die voor een bepaalde tijd is afgesloten.