De windmolen van Tacozijl in de Uitheijing Polder


Deze molen had als functie de Uitheijing polder te bemalen die 65 hectare groot was.
Deze polder stond onder perceelnummer Balk C530, legger Balk 327 bekend en als 'aanwas' land.
Eigendom van Contributie der Zeven Grietenijen en de Stad Sloten


Bron: LC.  1852, bestek en voorwaarden voor het bouwen van een molen in de Uitheijing


Rondom 1914, de molen in de Uitheijing. Recht de bomen van de Joodse begraafplaats.
Links de wipbrug over de sluis en de herberg/boerderij en
daarnaast de boerderij van Durk en Heidi vd Werf-Hak die er nu nog staat.
Foto: Riedo.nl
 


Plattegrond van nu waar de molen toendertijd heeft gestaan
 


Bron: Hepkema Courant  1927
 

 


Bron: Hepkema Courant 20 febr. 1925

Bron: Leeuwarder Courant 1927
 


1920 - Hendrik Keizer staat naast de molen van het waterschap die de polder  ,,De Uitheiing" bemaalde.
Links achter het hek net de wipbrug te zien en rechts een gedeelte van de bomengroep van het Joodse kerkhof.

 

Bron: Algemeen Handelsblad, 15 juli 1927


15 july 1941
 


 

 
 
1935-40, op de foto Klaas Deinum (overleden 1951 te Lemmer) en zijn vrouw Trijntje Kuiper (overleden 1946 te Lemmer), woonden in een (witte) huisje dat is afgebroken wegens aanleg snelweg Balk-Lemmer, 1968.

Bij het huisje was een hekwerk, wat hij voor passanten open deed voor een paar centen.
Hun woning stond bij de afslag naar de 3e Steke.
De woning is bij de aanleg van de snelweg van Balk-Lemmer afgebroken, deze stond in de weg.
De woning stond vlakbij de boerderij waar hedendaags Auke Hartstra woont.

Klaas Deinum was ook een vogelliefhebber en was dus veel in de Uitheijing te vinden. Begin 1940 zijn ze naar Lemmer verhuisd en is hun zoon Jan (die was stoker bij het Woudagemaal) en zijn vrouw Antsje er gaan wonen tot de nieuwe snelweg kwam.
Op de achtergrond is de stjelpboerderij te zien waar hedendaags Henk van der Meer woont en links de zeedijk en de Plattedyk richting Sondel.

 

 


LC. 23 nov. 1963
LC. 21 mei 1955

 


Vanaf de inlaat van Tacozijl te zien hoe de polder in snel tempo volstroomt door de Zuidwesterstorm,
18 jan 2007
 


Uitheijing 2 july 2013

             
    Riedo.nl  july 2013