Toanielselskip “It Begjin” spilet yn 2019 net.


Beste dorpsgenoten en toneelliefhebbers,

Wegens privé omstandigheden van één van onze toneelspelers hebben we helaas moeten besluiten om onze toneelopvoeringen op zaterdag 9 en vrijdag 15 februari 2019 te annuleren.
We hopen jullie weer te verwelkomen bij onze opvoeringen in 2020. Reeds betaalde donateurs behouden het recht op vrije toegang bij onze toneelopvoeringen in 2020.

Bestuur toneelclub