Het zwarte hok aan de Delbuursterweg


Dit ‘huis’ werd vroeger ‘it swarte hok’, of ook wel ‘de Negerhut’ genoemd.
Het huis stond aan een zandpad, het ‘Heechpaed’, ter hoogte van de boerderij van Wiebe Brouwer en Inne de Vries, waar nu de Suderseewei ligt.
 
Voor en in de Tweede Wereldoorlog en ook enige tijd daarna heeft er een vrijgezel, genaamd Geert Kok (1894 - 1989), gewoond.
Het verhaal gaat dat hij wel een vrouw zou willen hebben, maar die moest dan beslist rijk zijn; hij dacht die op een gegeven moment gevonden te hebben en vertrok naar de stad Leeuwarden.

Spoedig bleek echter dat de rijkdom een voortijdig einde kende, want het geld was al gauw op. Hoe het verder is afgelopen vermeldt de historie niet.


Het zwarte hok aan de Delbuurstweg
     
  Klaas en Erna Boschma hebben er enige tijd gewoond in de jaren van woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben jarenlang als koster de Gereformeerde Kerk op de Bargebeck gediend.
Daarna woonde er een kinderrijke familie Koek van buiten Friesland. Toen stond er waarschijnlijk nog een woning of een gevel van gele steentjes voor of bij het hok. Koek zag het niet meer zitten, stak het huis in de fik en ‘naaide uit’.
Maar bijna alle pyromanen komen weer terug en zo ook Koek.
“Koek, je huis staat in brand”, riep iemand toen hij aan kwam fietsen.
Hij sprak altijd door de neus en antwoordde “Ja, ik dacht al, wat rookt het hier”.

Op de foto is een bord te zien op de gevel; daar staat op ‘Onbewoonbaar verklaarde woning’; vroeger maakten we daarvan altijd “Onverklaarbaar bewoonde woning”. het zal in de zestiger of zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest.

Tot slot heeft het pand als werkschuur gediend voor een bloembollenteler uit Zwaag bij Wognum. Het was een kleine man, genaamd Van Dijk, die zeer enthousiast was over de mooie grond van dat stuk van Gaasterland.
 
Hij plantte tulpenbollen op enige hectaren, dus het werd grootschalig aangepakt; na een jaar bleek echter dat de grond voor de kweek van tulpenbollen toch niet geschikt was, want er vond geen vermeerdering plaats.
Dat was dus een fiasco en we zien in de tegenwoordige tijd dan ook dat wel aan bollenteelt wordt gedaan in die regionen, maar niet aan tulpenbollen.

Gerben Wildschut 25 aug. 2012     -    Foto, Johan Groenwoud