Agrarisch Erfgoed

Agrarisch Erfgoed

Open dag Agrarisch Erfgoed in Zuidwest Friesland

De oude monumentale boerderij aan de Jac. Boomsmastraat 52 stamt uit 1850 en wordt al drie generaties door de Familie Eppinga bewoond. Hedendaagse bewoner Willem Eppinga is een groot verzamelaar van oud ‘boeren ark’. Dit verzamelen doet hij al tientallen jaren, eigenlijk al zijn hele even.

De laatste jaren is Willem Eppinga steeds meer mee bezig om er een museum van te maken. Een echt boerenreeuw museum. Om de bezoekers te laten zien hoe men vroeger werkte en leefde op en van de boerderij.
Veel werk is er verzet om de oude boerderij buitenom op te knappen en in oude staat te herstellen. Op 8 augustus a.s. van 10.00 tot 17.00 uur houdt Willem Eppinga een opendag om zijn collectie  ‘âld lânbou ark’ te tonen aan belangstellenden.
Willem Eppinga is veehouder en bewoont de monumentale boerderijmet daarbij een hollandse stal van jongere datum.
Naast zijn werk als veehouder had hij oog voor historische dingen op zowel het landbouwgebied als het vervoer op de weg en begon hij allengs informatiemateriaal, gereedschap, landbouwwerktuigen en wagens te verzamelen.

Willem Eppinga schildert de stopverf in de aloude kleuren

Vanwege nieuwbouw van de stallen en bedrijfsgebouwen in 2008 op een andere locatie kwamen de oude boerderij en hollandse stal leeg te staan. Zodoende kon Willem Eppinga een begin maken om zijn jaren lange wens ten uitvoer te brengen:
Het creëren van een permanente expositie voor zijn verzamelde materiaal, een soort van landbouwmuseum in Gaasterland. Sinds enkele jaren is hij bezig om gestalte te geven aan zijn museum dat mogelijk binnen één of twee jaar gerealiseerd zal worden.Als lid van de AFRON wil hij nu reeds een deel van zijn collectie tentoonstellen in de oude ligboxenstal.

Centraal staan daarbij de verschillende uitvoeringen van landbouwwagens met bij elke wagen een verschillend thema uit de landbouw, zoals de ‘heawein’ voor het vervoer van hooi en ‘de molkwein’ voor het vervoer van melk naar de fabriek.

Willem bij één van zijn antieke bolderwagens

Gedurende de opendag zullen er doorlopend dia’s uit het AFRON-archief worden vertoond.

Deze eerste en unieke één-dags-expositie kunt u zaterdag 8 augustus a.s. bezoeken tussen tien en vijf uur aan de J.Boomsmastraat 52 te Sondel.
De toegang is gratis. 

Riedo.nl, 1 aug. 2009
Bron: o.a. Afron

Vele herinneringen in het museum komen boven

De laatste week is er nog veel werk verzet om alles mooi tentoonstelt te krijgen. Maar is is gelukt. Aan de weg stond een oude bolderwagen met twee vlaggen aan lage stokken, zodat men dit boerenreeuw museum zeker niet kon missen. 
Voor een dag als deze is het schitterend weer om een museum te bezichtigen. 
Oprichter van dit museum Dhr. Willem Eppinga probeerde iedereen te woord te staan, maar dat viel niet mee omdat er aardig wat bezoekers over het erf rond liepen. Zijn broer Jelte hielp daarom een handje door de gestelde vragen ook te beantwoorden.

Op het erf stonden oude hooi machines opgesteld en aan elke machine hing een geplastificeerd bordje met info over deze machine. In een hok  stonden ook nog vele oude (niet opgestelde)boerenwagens en maaimachines als mede oude handapparatuur.Grappige is dat er midden in dit hok (onderschuiver)  een vruchtboom staat die boven het hok uitgroeit.
Ja, Willem zijn vader had deze geplant en dus moet dit behouden blijven, omdat ook hier een verhaal aan vast zit, zoals bij alle werktuigen op het erf.De Hollandse stal waar een 80 koeien konden staan was geheel om getoverd tot een bezienswaardig geheel, waar de aloude machines mooi op een rij stonden. Ook hier overal een tekst bij wat het voorstelde.

Vele soorten bolderwagens waren te zien en voor welk doel deze werden gebruikt. De sjees die gebruikt wordt voor het ringsteken en waar Willem al vele prijzen mee heeft gewonnen stond ook opgesteld.
Hiernaast ook nog een bezienswaardigheid. Een gedekte tafel met drie kaarsen die branden en met drie stoelen er om heen. Indertijd is Dhr. A. de Nooy  in Sondel komen wonen en hieraan hebben Willem en zijn broer Jacobus vele herinneringen. En vandaar staat deze gedekte tafel ook in Willem zijn museum.

Achter de boerderij o.a. deze hooimachines
De gedekte tafel met zijn vele herinneringen

In de oude Friese stjelp stonden op de koeienstal koperen voorwerpen uitgestald die men vroeger gebruikten. En in het ‘lytsbûthús’ lagen ook nog veel soorten voorwerpen, veel te veel om op te noemen. In een ander hok stonden/lagen  nog veel meer spullen uit de oude tijd. Op een plank een hele rij afgesleten klompen van klein tot groot. Wellicht hebben zijn kinderen deze gedragen. Oude ‘tromkes’ waar men koekjes uit deelden stond op een rij.
Eigenlijk zou je er nóg een keer heen moeten om alles van begin tot eind beter te bekijken en in je op te nemen, zoveel spullen en materiaal heeft Willem Eppinga in zijn leven bij elkaar vergaard. Maar in 2010 zal het museum (bijna) elke dag open zijn, althans dat is de bedoeling.
En het is zeker de moeite waard om nog eens terug te komen en dan kan Willem u persoonlijk rondleiden.

Riedo.nl,     8 aug. 2009