De Uitheijing

De Uitheijing

De windmolen van Tacozijl in de Uitheijing Polder

Deze molen had als functie de Uitheijing polder te bemalen die 65 hectare groot was.
Deze polder stond onder perceelnummer Balk C530, legger Balk 327 bekend en als ‘aanwas’ land.
Eigendom van Contributie der Zeven Grietenijen en de Stad Sloten

Bron: LC. 1852, bestek en voorwaarden voor het bouwen van een molen in de Uitheijing

Rondom 1914, de molen in de Uitheijing. Recht de bomen van de Joodse begraafplaats.
Links de wipbrug over de sluis en de herberg/boerderij en daarnaast de boerderij van Durk en Heidi vd Werf-Hak die er nu nog staat.

Plattegrond van nu waar de molen toendertijd heeft gestaan.
Bron: Hepkema Courant 1927
Bron: Hepkema Courant, 20 febr. 1925
1920 - Hendrik Keizer staat naast de molen van het waterschap die de polder ,,De Uitheiing" bemaalde. Links achter het hek net de wipbrug te zien en rechts een gedeelte van de bomengroep van het Joodse kerkhof.
Bron: Algemeen Handelsblad, 15 juli 1927
15 juli 1941

1935-40, op de foto Klaas Deinum (overleden 1951 te Lemmer) en zijn vrouw Trijntje Kuiper (overleden 1946 te Lemmer), woonden in een (witte) huisje dat is afgebroken wegens aanleg snelweg Balk-Lemmer, 1968. Bij het huisje was een hekwerk, wat hij voor passanten open deed voor een paar centen.
Hun woning stond bij de afslag naar de 3e Steke.
De woning is bij de aanleg van de snelweg van Balk-Lemmer afgebroken, deze stond in de weg.
De woning stond vlakbij de boerderij waar hedendaags Auke Hartstra woont.

Klaas Deinum was ook een vogelliefhebber en was dus veel in de Uitheijing te vinden. Begin 1940 zijn ze naar Lemmer verhuisd en is hun zoon Jan (die was stoker bij het Woudagemaal) en zijn vrouw Antsje er gaan wonen tot de nieuwe snelweg kwam.
Op de achtergrond is de stjelpboerderij te zien waar hedendaags Henk van der Meer woont en links de zeedijk en de Plattedyk richting Sondel.

LC. 23 nov. 1963
LC. 21 mei 1955
Vanaf de inlaat van Tacozijl te zien hoe de polder in snel tempo volstroomt door de Zuidwesterstorm, 18 jan 2007
Uitheijing 2 juli 2013