Beamkamp 2-4

Beamkamp 2-4

In 1832 kadastraal bekend als C227, weiland in eigendom van de Algemene armen Sondel.
In 1869 wordt hierop een dubbele woning gebouwd. De rechter helft in 1870 kadastraal bekend als C1223. In 1940 is Grietje Hendriks Brouwer eigenaar. In 1950 is er sprake van een huis, hokken en erf en in 1959 is er een verbouw, C1926. In 1965 is er een bijbouw. Dan in 1970 is Hendrik Brouwer, pluimveehouder te Sondel de eigenaar.

De linker helft, kadastraal bekend, 1870 als C1224. In 1961 wordt het van Yke Ferdinands werkman te Sondel. In 1962 is er een verbouw. 1977 wordt het verkocht aan Jan Gort te Lemmer. Hij bouwt op het tuingedeelte in 1999 een nieuwe woning= nu nummer 4. Een gedeelte, schuin stuk + 1 raam  van de bestaande woning nr.4 = nu geheel nr. 2, moet wordt afgebroken.

Beamkamp 2 en 4 - rond 1964

1870 – 1880

Linker helft – vanaf 1878 komen hier te wonen;
Thijs van der Meulen geb. 5 okt. 1847 te Rottum, arbeider zv. Sjoerd Jacobs van der Meulen en Zwaantje Thijsses Plattje
getrouwd op 16 mei 1878 te Balk met;
Foekjen Pieters de Jong geb. 19 aug. 1840 te Sondel dv. Pieter (Koopmans) de Jong en Bruinsjen Lucas Bouman.
Karel de Jong geb. 27 nov. 1826 te Stavoren, een oom van Foekjen woont er bij in. 
Ze gaan allen voor mei 1881 naar de Delbuusterwei naar de woning die rond 1965 is afgebroken. Deze woning stond tegenover de boerderij (naast nu de Delbuurstweg 15) van Eibert Dooper. Deze boerderij is in aug. 1965 ’s morgens om 5 uur in vlammen opgegaan door hooibroei. Wegens de ruilverkaveling waren Eibert en Conny in 1963 al vertrokken naar Dedgum. Dus boerderij was opslag van SBL en 4 boeren hadden er hooiopslag in. We gaan weer terug naar de Beamkamp.

1880-1890

Mei 1881 komen Albert Pieters de Jong geb. 23 maart 1847 te Sondel, arbeider, zv. Pieter Koopmans de Jong en Bruinsjen Lucas Bouman,
trouwt 26 mei 1881 te Balk met;
Hilligjen Jacobs Bakker geb. 6 mei 1859 te Oudemirdum dv. Jacob Gerrits Bakker en Jantje Jurjens de koe.
Kinderen:
Pieter de Jong geboren 19 februari 1882, 
Jantje de Jong geboren 1 maart 1892. 
In 1893 gaat de familie  naar Noord-Amerika.

1890 – 1939

Dan komt Gerardus Rommerts Boomsma geb. 23 sept. 1865 te Oudega HON, arbeider, zv. Rommert Boomsma en Grietje Kerstes Kok
trouwt op 20 mei 1893 te Balk met;
Piertje Rintjes Keizer geb. 24 aug. 1867 te Sondel dv. Rintje Jan Keizer en Grietje Fekkes Veldman.
Kinderen:
Piertje had al een zoon, Jan geb. 23 juli 1891 te Sondel, deze wordt bij het huwelijk geëcht.
Rintje Boomsma geb.  17 januari 1894 te Sondel.
Rommert Boomsma geb. 25 mei 1895 te Sondel. Hij gaat 20 juli 1911 naar Sneek.
Fekke Boomsma 26 juni 1896 te Sondel. Fekke trouwt  op 9 mei 1923 te Balk met Trijntje Grouwstra.
Kerst Boomsma 29 december 1897 te Sondel. Hij overlijdt 3 sept. 1901 te Sondel.
Grietje Boomsma 30 augustus 1899 te Sondel.
Gerardus Boomsma 25 januari 1901 te Sondel, hij gaat op 4 nov. naar Koudum.
Kerst Boomsma  20 november 1902 te Sondel. Kerst trouwt op 9 mei 1931 te Balk met Wobbigje Rijpsma.
Hendrikje Boomsma 8 november 1907 te Sondel.
Catharinus Boomsma 14 augustus 1910 te Sondel.

Een broer van Gerardus, Catharinus komt er op 22 jan. 1917 tijdelijk bij in wonen van uit Menden – Duitsland.
Catharinus Boomsma, geb. 20 maart 1871 te Oudega (HON) arbeider van beroep, 
getrouwd op 31 dec. 1897 te Balk met;
Richtje Kroese geb. 7 sept. 1876 te Mirns-Bakhuizen dv. Douwe Jan Kroese en Baukje Harmens de Boer.
Kinderen;
Baukje Boomsma geb. 2 dec. 1898 te Sondel.
Douwe Boomsma geb. 27 maart 1903 te Lendringsen.
Anna Boomsma geb. 14 maart 1908 te Lendringsen. 
Ze blijven maar een maand, dan gaan ze op 2 febr. 1917 naar Hemelum.

Rintje Gerardus, arbeider, inmiddels weer thuis komen wonen overlijdt 25 juni 1919 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd.
Kerst Boomsma van beroep landarbeider gaat 13 mei 1931 naar Oudega HON.
Piertje Rintje Keizer overlijdt 25 mei 1938 op 70-jarige leeftijd te Sondel.
Gerardus Rommerts Boomsma gaat op 18 okt. 1938 met zijn dochter Hendrikje naar Amsterdam. De overige kinderen zijn het huis al uit.

Nov. 1997 - de bouwvergunning zit er aan te komen voor een nieuwe woning .

1938 – 1977

12 mei 1939 komt van de Ywert 7 te Wijckel,
Yke Roelofs Ferdinands geb. 18 aug. 1939 te Wijckel zv. Roelof Ferdinands en Antje Monkelbaan,
getrouwd 16 mei 1929 te Balk met;
Trijntje Jan Schotanus geb. 7 aug. 1905 te Sondel dv. Jan R. Schotanus en Klaasje van der Scheer.
Kinderen;
Klaasje Ferdinands geb. 21 juni 1930 te Wijckel.
Antje Ferdinands geb. 1 nov. 1931 te Wijckel.
Roelof Ferdinands geb. 24 sept. 1934 te Wijckel.
Jan Ferdinands geb. 24 dec. 1937 te Wijckel.
In november 1945 komt een nichtje, Klazina Schotanus van Steenwijk. Ze gaat in oktober weer weg.
Antje Monkelbaan, de moeder van Yke komt in september 1948. Ze overlijdt in oktober 1948 op 78-leeftijd in het schuine gedeelte wat er door timmerman Egge van der Veer is bijgebouwd. Het grote hok achter de woning is voor opslag voor o.a hout voor de kachel.
Roelof leerde samen met buurjongen Henk Brouwer (1931-2003) het melken bij Willem Beuckens die boer was op Hooibergen.
De kinderen trouwen en gaan het huis uit. Yke en Trijntje Ferdinands-Schotanus verhuizen in 1977 naar een woning tegenover de kerk in Sondel.

2003 - Beamkamp 2 en de nieuwe woning nummer 4

De woning aan de Beamkamp 4 staat een tijdje leeg en wordt verhuurd aan een dominee Bakker die het gebruikt als zomerhuisje en vervolgens komt er ene Bolt uit Sneek te wonen. Zijn vrouw overlijdt en hij vertrekt weer. Kobus en Pam hebben er ook nog even gewoond. Vervolgens is het door koopman Jan Visser doorverkocht aan Jan Gort (1951-2013) uit Lemmer die er in 1999 op het tuingedeelte ernaast een nieuwe woning zet, nu Beamkamp 4. Minne en Ypie wonen hier nu sinds 2010. Maar om de vergunning in 1999 rond te krijgen moest van de oude woning het schuine stuk worden afgebroken + 1 raam.
Volgende keer de rechterzijde van de dubbele woning.

F.S. / Riedo.nl, dec. 2022