Beuckenswijkstraat 58

Beuckenswijkstraat 58

In 1832 kadastraal bekend als D70, bos, in eigendom van Constantia Johanna Rengers. Door vererving gaat het in 1881 naar Hendrik Jan de Carpentier, notaris te Koudum en de erven Bavius Anthonis van Hylckema, lid der Provinciale Staten, wonende te Sondel en Sloten en als vruchtgebruik Tinco Andringa en verdere erfgenamen. Vervolgens gaat het weer naar Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, die het 1899 overdoet aan Maatschappij Gaasterland. In 1912 koopt Gerrit Visser, woonachtig te Kippenburg onder Nijemirdum er een stuk bosgrond ter grootte van 01.54.50 Ha. van tot het Gaestdykje. In 1913 bouwt Gerrit Visser er een woning op met later een stal en schuur.

Rond 1978

14 mei 1928 wordt vergunning verleend aan Gerrit Visser geb. te Nijega voor de bouw van een schuur met veestalling. Met houten beschot 6.30 mtr. diep hooivak met aan beide zijden flauw dak (schuurreed en 6 koestanden). Koestal tegen achterzijde woning. De aannemer is de Sondeler Klaas Veltman ( 1879 – 1944).  Hij bouwt in 1928 de naast gelegen sjelpboerderij voor hemzelf.

1911 – 1920: Nm.33a

Gerrit Visser geb. 31 okt. 1881 te Nijega, arbeider, koemelker, veehouder zv. Klaas Jochums Visser en Janke Gerrits Duiker.
getrouwd op 16 mei 1908  te Balk met;
Lijsbert Postma geb. 3 juli 1883 te Nijemirdum dv. Klaas Gerlofs Postma en Piertje Sibbeles Pietersma.
Kinderen;
Klaas Visser geb. 6 maart 1910 te Nijemirdum/ Kippenburg.
Trijntje Visser geb. 15 juni 1911 te Nijemirdum.
Gerlof Visser geb. 6 okt. 1912 te Nijemirdum.
Piertje Visser geb. 1 aug. 1914 te Nijemirdum.
Janke Visser geb. 22 febr. 1917 te Nijemirdum.
Rinke Visser geb. 25 jan. 1919 te Nijemirdum.
Berber Visser geb. 7 april 1920 te Nijemirdum.
Sibbele Postma geb. 10 sept. 1887 te Nijemirdum komt 15 nov. 1912 van Hem. Oldeferd en Nijga (sch. broeder).

1921 – 1930: Nm.34

Bouwvergunningen aanvraag: 14 mei 1928 : bouwen van een hooiberg met veestalling voor G. Visser te Nijemirdum. Gerrit is boerenarbeider en arbeider en vanaf 1921-1930 is hij veehouder.
Gerrit Visser geb.31 okt. 1881 te Nijega, veehouder, 
getrouwd op 16 mei 1908 te Balk met;
Lijsbert Postma geb. 3 juli 1883 te Nijemirdum 
Kinderen;
Klaas Visser geb. 6 maart 1910 te Nijemirdum/ Kippenburg – veehandelaar – vertrekt 12 mei 1925 naar bl. 330 en komt febr. 1926 van bl. 330 terug.
Trijntje Visser geb. 15 juni 1911 te Nijemirdum, vertrekt 12 mei 1929 naar bl. 337. Trouwt in 1934  met Liekele Veltman.
Gerlof Visser geb. 6 okt. 1912 te Nijemirdum, vertrekt 12 mei 1929 naar bl.324. Hierna boerenknecht bij Frans Smits. En 8 nov. 1932 boerenknecht te Oudega HON. En 12 mei 1934 arbeider bij Gerben Jaarsma (Jachthús). Trouwt in 1944 met Jeltje Falkena.
Piertje Visser geb. 1 aug. 1914 te Nijemirdum, vertrekt 5 juni 1930 naar Oudega HON.
Janke Visser geb. 22 febr. 1917 te Nijemirdum
Rinke Visser geb. 25 jan. 1919 te Nijemirdum
Berber Visser geb. 7 april 1920 te Nijemirdum
Hiltje Visser geb. 22 mei 1924 te Nijemirdum.

1931-1939 – Nm.37

Gerrit Visser geb.31 okt. 1881 te Nijega, veehouder
getrouwd op 16 mei 1908 te Balk met;
Lijsbert Postma geb. 3 juli 1883 te Nijemirdum. 
Kinderen;
Klaas Visser geb. 6 maart 1910 te Nijemirdum/Kippenburg, beroep koopman.
Piertje Visser geb. 1 aug. 1914 te Nijemirdum, vertrekt 11 juni 1931 naar Nijega (HON) en komt 5 juli 1935 weer terug. En 24 maart 1936 weer naar Nijega (HON). Trouwt in 1939 met Rinke Baukema.
Janke Visser geb. 22 febr. 1917 te Nijemirdum
Rinke Visser geb. 25 jan. 1919 te Nijemirdum
Berber Visser geb. 7 april 1920 te Nijemirdum, vertrekt 12 mei 1935 naar Fo.49. = Willem Beuckens te Hooibergen.
Hiltje Visser geb. 22 mei 1924 te Nijemirdum
Lijsbert Klazes Postma overlijdt op 3 sept. 1936 te Nijemirdum op 53-jarige leeftijd.

1940 – 1975: na 1953  Beuckenswijkstraat 58

Gerrit Visser geb.31 okt. 1881 te Nijega, veehouder.
De kinderen zijn het huis uit. Janke Visser en Hiltje Visser zijn niet getrouwd en blijven thuis wonen.
Gerrit Visser overlijdt 10 mei 1975 op 94-jarige leeftijd. 
De woning wordt verkocht aan Jan Bangma. 

Na mei 1975 kopen Jan en Hinke Bangma van de Groninger de woning met perceeltje grond. Ze wilden de boel verbouwen, maar kregen dit bij de Gemeente niet rond. Vervolgens verkopen ze het aan Kees de Jong uit St. Nicolaasga die metselaar was van beroep, maar op dat moment in de ww.
Kees sloopt van binnen alles. Hij zelf woont er naast in een hok/bijgebouw.
Op een gegevens moment zag Kees de hele verbouwing niet meer zitten en verkoopt het op 28 nov. 1980 aan Pier en Josefien.
Zij kochten letterlijk 4 muren en een dak. Alles was er uit water, electra, vloer. De  oude schuur met blikken zijkanten vervolgens afgebroken. Met de totale vrij gekomen ruimte wordt het huis verlengt tot gehele woning.
In 1982 trouwen Pier en Josefien en krijgen 4 kinderen.
In 1992 wordt de loods gebouwd ten behoeve van het gestarte hoveniersbedrijf in 1990.
In 1998 wordt het dak van de bestaande woning vervangen, tevens er een nieuwe muur om heen gemetseld en tegelijkertijd is de woning met 3 meter verbreed aan de Nijemirdumerzijde.

F.S – Riedo.nl, Sept. 2023