Boerderij brand geheel af

Boerderij brand geheel af

In de nacht van zaterdag op zondag is een ligboxstal aan de Vogelzangwei te Wyckel uitgebrand en een boerderij aan de Delbuursterwei geheel afgebrand. Deze boerderijen staan een paar honderd meter van elkaar af aan dezelfde doorgaande weg, dus kan dit is geen toeval zijn.

De laatste brand (oktober 2006) was in Nijemirdum op Nij-Amerika en nadien was de alertheid weer wat afgezwakt. En dan ineens in het weekend op twee plaatsen aan dezelfde weg. Toeval wordt uitgesloten, daar deze branden na elkaar ontstonden.
Aan de Vogelzangwei werd in de ligbox brand gesticht waar een groot aantal pakken hooi stonden en een tiental stieren.
Een oplettende buurman ontdekte de brand en waarschuwde de bewoner Germ Bruinsma en de brandweer. Met man en macht werden de stieren uit de ligbox gedreven het weiland in.
De toegesnelde brandweer van Gaasterlân-Sleat kon erger voorkomen, een trekker en hooi brande op als mede de lichtkoepel over de gehele stal.Even later aan de Delbuursterwei werd de boerderij van Bouwe Dooper aangestoken. De brand begon bij een staldeur aan de voorkant van de boerderij. Een nachtelijke voorbijganger zag dit en alarmeerde gelijk 112.

De bewoner kon wakker worden geschreeuwd en deze heeft de gehele veestapel die in de ligbox stond het weiland in gedreven. Een 15 tal jonge kalveren die in de boerderij stonden vonden de dood. 
De brandweer van buiten Gaasterland kon in eerste instantie de brandputten niet vinden en hierdoor ging kostbare tijd verloren. De boerderij gekleed met riet, brandde tot de grond toe af en moest bij aankomst van de brandweer al als verloren worden beschouwd. 

Brand Dooper
Boerderij met rieten dak gaat geheel in vlammen op

Let wel als het riet eenmaal brand is er eigenlijk geen houden meer aan
Met een hoogwerker werd de tussensectie nat gehouden zodat het vuur niet kon overslaan naar de ligbox.  Het nablussen heeft geduurd tot in de late morgen. Met veel inzet van mensen kon s’ morgens de koeien weer worden gemolken in de gespaard gebleven ligboxstal.

Groot onderzoek naar brandstichting Sondel

SONDEL/WIJCKEL – De politie is met man en macht op zoek naar de oorzaak van boerderijbranden in Sondel en Wijckel. De twee branden ontstonden gisternacht kort na elkaar. De boerderijen liggen aan de doorgaande weg hemelsbreed 200 meter afstand van elkaar. ,, It moat hast wol oanstutsen wêze”, verzucht Germ Bruinsma (75) van de plaats aan de Vogelzangwei in Wijckel. Bij hem brandde de melkstal uit. Negen stierkalfjes konden net op tijd in veiligheid worden gebracht . Bruinsma heft de deuren van de stal altijd open. Na de brand zaten ze dicht.  ,,Dat der ien west had.”

De boerderij van Bouwe Dooper aan de Delbuursterweg in Sondel is volledig verwoest. Het monumentale pand met rieten dak stond in mum van tijd in lichterlaaie. Dooper, die net als Bruinsma alleen woont, is al zijn bezittingen kwijt.
Hij had zijn 150 jaar oude boerderij onder architectuur verbouwd en helemaal opgeknapt. Bij Dooper kwamen vijftien kalfjes om in de vlammenzee. Zijn melkstal met 140 koeien bleef gespaard. Hij is door hulpinstanties opgevangen en wil zo snel mogelijk de bedrijfsvoering hervatten.

De politie hield gisteren een groot buurtonderzoek. Vandaag verricht de technische recherche onderzoek. Politie woordvoerder Herman Olijerhoek noemt het opmerkelijk dat beide panden zo kort na elkaar vlam vatten. ,,Daar trek je op zijn minst je wenkbrauwen bij op.” Beide erven zijn afgezet zodat er geen sporen worden gewist.

Bruinsma is blij dat de politie er ,,sa gewelich boppeop sit”. Hij heeft in het weekeinde vaak last van lawaaierige jeugd, die uit de Balkster kroegen komt. Zijn paarden schrikken er geregeld van.

Gisternacht  was hij in slaap gevallen voor de televisie. ,, Ik hie nei fuotbaljen sjoen. “Om kwart voor twee wekten  de buren hem omdat er rook uit de schuur kwam. Rap bracht hij met hen de beesten in veiligheid. De trekker brandde helemaal uit. Bruinsma, net thuis na een zware rugoperatie, is er huidig van overtuigd dat er opzet in het spel is. ,,Dat kin hast net oars.

“De brandweer in de Zuidwesthoek moest alle zeilen bijzetten om beide branden tegelijk de baas te kunnen. Korpsen uit ondermeer Balk, Sloten, Heeg, Lemmer en Echten werden opgeroepen. Ook de ladderwagen uit Sneek en een schuimblusvoertuig uit Leeuwarden werden opgeroepen.

Bron. Leeuwarder Courant 18 dec. 2006