Jac. Boomsmastraat 18

Jac. Boomsmastraat 18

Kadaster 1832: legger Balk 215 – perceel C44 is weiland en eigendom van:
Constantina Johanna Rengers

Woning is gebouwd in 1866. Timmerman Gerrit Klaas Pelsma schreef zijn naam op een kozijn.

Foto uit 1905: Man in de deuropening Douwe Steensma, naast hem zij vrouw Holkje Steensma-Strop, voor de kar Sierk, bij het paard Anna en de jongens Doekle en Jacob bij de fietsen..
Op de achtergrond het hok (de trochreed, gebouwd in 1897) waar het paard met tilbury kon uitrusten.

Hier woonden achtereen volgens 1866 – 1874
Eeltje  Jans Jeltema, geboren 21 nov. 1839 te IJlst, zoon van Jan Klazes Jeltema en Wytske Jelles van der Veen. Overleden op 26 aug. 1905 te Sneek. 65 jaar oud. Bakker/kastelein van beroep.
Op 15 maart 1866 getrouwd te Balk met  Alida F. van Diepenbos , geboren 13 nov 1833 te Balk, dochter van Fredrik Franks van Diepenbos en Beitske Hessels de Boer. Overleden 14 maart 1891 te Sneek. 57 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk: 
Beitske Jeltema, geboren 14 dec. 1866 te Sondel
Jan Jeltema,  geboren 2 jan. 1869 te Sondel
Rooske Jeltema, geboren 14 juli 1871 te Sondel

1874 – 1893
Sipke Joukes Sloterdijk , geboren 18 aug. 1836 te Balk, zoon van Jouke Sipkes Sloterijk en Okjen Geerts de Vries. Zijn beroep was bakker/kastelein. Overleden rond 1898.
Op 13 juli 1860 getrouwd te Balk met Macheltje Jurjens Sietsma geboren 23 dec. 1832 te  Harich, dochter van Jurjen Scholtes Sietsma en Jeltje Jeltes Bosma. Overleden op 14 april 1903 te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:
Jelletje Sloterdijk, geboren 24 maart 1862 te  Nijega
Okje Sloterdijk, geboren 18 april 1864 te Nijega.
Jantje Sloterdijk, geboren 19 maart 1866 te Nijega.
Jouke Sloterdijk, geboren 30 november 1867 te Nijega, overleden 7 dec. 1867 te Nijega.
Jouke Sloterdijk, geboren 31 december 1868 te Nijega.
Jantje Sloterdijk, geboren 21 januari 1870 te Nijega.

Leeuwarder Courant 11 juli 1885

1893 – 1901
Rein Bersee, geboren 24 febr. 1847 te Franeker, zoon van..   beroep Kastelein
In 1880 trouwt hij met Aaltje Cornelis Dijkstra en in 1886 met haar zuster
Akke Dijkstra, geboren 29 april 1848 te Oldelamer

Uit dit huwelijk(en):
Lambertus Bersee, geboren 4 oktober 1881 te Koudum
Sijmentje Bersee, geboren 28 oktober 1883 te Koudum
Aaltje Bersee, geboren 30 mei 1887 te Koudum
Kornelis Bersee, geboren 26 juli 1893 te Sondel
—————————–
Ebeltje Ottema, geboren 25 augustus 1878 te Nijemirdum was er dienstbode
Age Faber, geboren 14 maart 1875 te Molkwerum was er bakkersknecht, vertrekt 12 oktober 1901 naar Oudega
Antje Akkerman, geboren 25 nov. 1879 te Lemsterland was er dienstbode, komt 30 juni 1900 en gaat 14 sept. 1900 naar Sneek.

 

1901 –  1918 enz………….

Rond 1925, Café op de driesprong die richting Tacozijl gaat.