Ruigahuizen 74- afgebroken

Ruigahuizen 74- afgebroken

1832, was het kadastraal bekend als bouwland, I 89, in eigendom van Constantina  Johanna Rengers. Door verervingen gaat het naar Wilco van Kempenaar te Lemmer en Julius Nico Andringa de Kempenaar te Leeuwarden. In 1874  wordt mr. Wilco Julius van Welderen  Baron Rengers, rijks advocaat te Leeuwarden  de eigenaar.
Oktober 1877 koopt Bauke Piers Jongsma dit perceel.  Hij is dan boerenknecht in Harich.
1879 trouwt  Bauke met Sied Gerrits de Jong en ze gaan in Wijckel wonen.

In 1892 wordt op dit perceel  I 89 (zie foto) een huis gebouwd voor Bauke P. Jongsma. Hij leent  in 1892, 350 gulden van timmerman Egge Harmens van der Veer om het huis te bouwen, hoogstwaarschijnlijk was Egge Harmens ook de bouwer van deze woning.
Bauke en Sied en de kinderen Durkje en Gerrit gaan in 1892 als de woning klaar is hier wonen  samen met Bauke zijn moeder Durkje Hofstra en Bauke zijn zwager Jacob de Jong.
Bauke overlijdt in januari 1917 en zijn vrouw Sied  overlijdt  april 1938.
In 1939 wordt de woning afgebroken en gaat het perceel naar de Fam. Thibaudier die er weiland van maken.
Na verloop van tijd wordt het pad achter de boerderij van de  Fam. Thibaudier, 130 meter omgelegd richting de snelweg.

1935 - plattegrond van de Delbuutsterweg

1892 – 1900

Bauke Piers Jongsma, geboren 4 sept. 1852 te Wijckel, arbeider te Harich, zv. Pier B. Jongsma en Durkje Hotzes Hofstra  trouwt op
11 mei 1879 te Balk met;
Sied Gerrits de Jong, geboren 7 sept. 1850 te Sondel, dv. van Gerrit Ykes de Jong en Liekeltje Jacobs  Breemer.

Kinderen:
Durkje Baukes Jongsma, geboren 8 april 1880 te Wijckel
Gerrit Baukes Jongsma, geboren 7 mei 1885 te Wijckel.
Inwonend zijn:
Durkje Hofstra, geboren 7 mei 1826 te Balk (Bauke Piers zijn moeder), overleden 24 januari 1897 te Wijckel.
Jacob de Jong, geboren 30 augustus 1852 te Wijckel (Bauke Piers zijn zwager)

1900 – 1910

Bauke Piers Jongsma, geboren 4 sept. 1852 te Wijckel, arbeider, zv. Pier B. Jongsma en Durkje Hotzes Hofstra  trouwt op
11 mei 1879 te Balk met;
Sied Gerrits de Jong, geboren 7 sept. 1850 te Sondel, dv. van Gerrit Ykes de Jong en Liekeltje Jacobs  Breemer.

Kinderen:
Durkje Baukes Jongsma, geboren 8 april 1880 te Wijckel. Ze trouwt op 18 mei 1901 met Sietze Koorenstra, geboren 9 maart 1876 te Wijckel. Ze gaan in Wijckel wonen en krijgen daar een dochter Anna en verhuizen dan naar Noordwijk waar ze nog een zoon Bauke krijgen. 
Mogelijk overlijdt Sietze Koorenstra in Noordwijk. Durkje komt aug. 1904 weer terug in Sondel met haar zoon Bauke. Hun dochter Anna blijft een vraagteken.
6 mei 1909 trouwt Durkje  Jongsma met Willem Jaitjes Kuiper, 31 jarige wagenmaker te Balk, zoon Bauke gaat mee naar Balk. 
Gerrit Baukes Jongsma, geboren 7 mei 1885 te Wijckel.
Inwonend zijn:
Jacob de Jong, geboren 30 augustus 1852 te Wijckel (Bauke Piers zijn zwager)

1935, woning digitaal ingetekend van Bauke en Sied Jongsma-de Jong, adres voor die tijd Ruigahuizen 74.

1911 – 1920

Bauke Piers Jongsma, geboren 4 sept. 1852 te Wijckel, arbeider, zv. Pier B. Jongsma en Durkje Hotzes Hofstra  trouwt op
11 mei 1879 te Balk met; Bauke Piers overlijdt 7 januari 1917 te Ruigahuizen/ Sondel.
Sied Gerrits de Jong, geboren 7 sept. 1850 te Sondel, dv. van Gerrit Ykes de Jong en Liekeltje Jacobs  Breemer.

Kinderen:
Gerrit Baukes Jongsma, geboren 7 mei 1885 te Wijckel. arbeider bij Siebren Dooper trouwt op;
13 mei 1911 met
Arendje  Gerrits Jongsma, geboren 6 augustus 1882 te Nijega (HON) als dv. Gerrit Ferdinands Jongsma en Geeske Reitzes de Vries.
Gerrit Baukes laat in 1911 een 150 meter achter zijn ouderlijke woning een nieuwe woning bouwen en zij betrekken dit.

Inwonend zijn:
Jacob de Jong, geboren 30 augustus 1852 te Wijckel (Bauke Piers zijn zwager), verhuisd naar elders.
Bauke Koornstra, geboren 16 juni 1904 te Noordwijk, gaat in 1917 weer bij zijn grootmoeder Sied inwonen.

1921 – 1930

Sied Gerrits de Jong, geboren 7 sept. 1850 te Sondel, dv. van Gerrit Ykes de Jong en Liekeltje Jacobs  Breemer.
Inwonend zijn:
Bauke Koornstra, geboren 16 juni 1904 te Noordwijk, woont weer bij zijn grootmoeder Sied.

1931 – 1940

Sied Gerrits de Jong, geboren 7 sept. 1850 te Sondel, dv. van Gerrit Ykes de Jong en Liekeltje Jacobs  Breemer. 
Sied Gerrits overlijdt 18 april 1938 te Ruigahuizen/ Sondel.
Inwonend zijn:
Bauke Koornstra, geboren 16 juni 1904 te Noordwijk, woont  bij zijn grootmoeder Sied.
Bauke trouwt  op 4 juni 1931 te Balk met weduwe  Neeltje Jelles vd Goot, veehoudster van beroep  (was getrouwd met Atte Sinnema).
Bauke verhuisd naar haar bedrijf, nu Delbuursterweg 21. 

FS / Riedo.nl