Sondelerleane 1

Sondelerleane 1

In 1832 bekend als C216 weiland en eigendom van Van Swinderen. In 1898 was de eigenaar Maatschappij Gaasterland die het verkoopt aan Jouke Durks Tuinier. In 1922 koopt Jan Boomsma een stukje weiland hieruit aan de toen destijds de Sintel genoemd hedendaags  Sondelerleane,  uit de boerderij van Jouke Durks Tuinier, heden Beuckenswijkstraat 40.

Piertje Keizer, dochter van Rintje Jans Keizer en Grietje Fekkes Veltman had al een zoon Jan, deze wordt bij hun huwelijk op 20 mei 1893 met Gerardus Boomsma erkend. Gerardus en Piertje wonen in de helft van de dubbele woning van Fam. Groenestein op de Beamkamp te Sondel.

1920 – 1940

27 februari 1922 wordt vergunning verleent aan Jan Boomsma voor het bouwen van een kleine woning 4.77 x 8.15 meter op een stukje weiland dat hij van Jouke Durks Tuinier gekocht had. Timmerman is Jetze Keizer. 

Jan Boomsma, arbeider, leeftijd 30 jaar geboren 23 juli 1891 te Sondel, zoon van Gerardus Rommerts Boomsma en Piertje Rintsjes Keizer,  trouwt op 1 juni 1922 te Ulrum met
Aaltje Egberts Bol leeftijd 24 jaar, geboren te Zoutkamp, dochter van Egbert Bol en Weike Lap.

Kinderen:
Anje Boomsma geboren 10 juli 1923 te Sondel.
Piertje Boomsma geboren 11 jan. 1927 te Sondel

1949 - Jacob vd Heide en Anje Boomsma
De Sintel (zandpad) rond 1950 - 60, verderop achter de bomen staat de woning aan de Sondelerleane 1. Op achtergrond de Beuckenswijkstraat met arbeiderswoning van Fam. Deinum.

1940 – 1950

Jan Boomsma overlijdt op 56 jarige leeftijd in 1947.
Anje Boomsma trouwt in juni 1949 met Jacob van der Heide, geboren 4 april 1920 te Balk, zoon van Wiebren van der Heide en Aaltje van Zwol.
Ze trekken bij haar moeder in aan de Sintel.

1950 – 1960

Antje wordt opgenomen met een bloedvergiftiging en geboorte van haar kind in het ziekenhuis, ze overlijden beiden op 21 februari 1950.
Moeder en kind zijn bij elkaar begraven in Sondel.
Jacob van der Heide trouwt later met Rinske Harkema (1929-2011) en gaan in Balk wonen.

Freerk Jans Beuckens (1926-1974) trouwt in april 1952 met Klaasje Ferdinands en wonen een paar maanden bij Aaltje Bol in, maar vertrekken dan naar Nijemirdum. Aaltje gaat terug naar Zoutkamp, overlijdt daar 13 april 1961 op 63 jarige leeftijd, maar wordt bij haar man in Sondel begraven. 

Jan Sjirk Bangma (1930-2008) trouwt in mei 1952 met Hendrikje (Hinke)Harmens Bruinsma (1931-2000) en betrekken nu de woning.
Dan komt ook even later de weduwe van Harmen Bruinsma, Sjieuwke Bosma, de ouders van Hinke van Hemelum bij dochter Hinke en schoonzoon inwonen. Jan is veehouder en samen met zijn vrouw Hinke gaan in 1959 naar de boerderij nu Sondelerleane 4. En ook Sjieuwke Bosma gaat mee naar de overkant. 1958 is er een verbouwing van de woning.

1959 – ….

1959  komen Anne Hornstra geboren 5 jan. 1915 te Nijemirdum, getrouwd op 6 mei 1943 te Balk met
Froukje Keuning en hun zonen Kornelis, Ferdinand en Hendrik er te wonen. Ze komen van de woning aan de Jac. Boomsmastraat 29.  Anne was in dienst bij  fouragehandelaar Jan Boomsma (1913 – 1989) (stee van  Mechanisatie Dijkstra). Hij was vrachtautochauffeur, bezorgde veevoeder bij de boeren in de omgeving, haalde bieten en stro uit de polder. Daarna neemt Johan Wempe de zaak over van Boomsma. Wempe doet het bedrijf in 1950 over aan Runia Fourage.
Anne zijn schoonvader Kornelis Keuning geboren 1 dec. 1888 te Scharl was in dienst als boswachter/jachtopziener bij Mevr. Heldering-Star Numan.
Toen Kornelis stopte trad Anne als boswachter in dienst bij Mevr. Herldering. Zij woonde zomers altijd in de aangebouwde woning bij de boerderij van nu Siemen Cees Smink, Sondelerleane 4. Boswachter Anne Hornstra bestreek de gebieden die eigen waren van Mevr.

1983  komen Johannes en Tiertje aan de Sondelerleane 1 te wonen.

FS / Riedo.nl