Beuckenswijkstraat 17

Beuckenswijkstraat 17

In 1832 is het kadastraal bekend als D145, weiland, in eigendom van Constantina Johanna Rengers. In 1881 door vererving gaat het naar Hendrik Jan Frans Karel van Swinderen. Volgens de kadastrale kaart van 1887 is het nummer D.699 met een woning met daarachter een schuur en erf. 1905 is Hendrik Brouwer eigenaar en 1941 Bauke Brouwer. 1978 Durk H. Piersma en nu Fam. Hoogland-Piersma.

De familie Wouter Sjirks Brouwer komt in 1878 van de Noorderreed 8 op de Beuckenwijkstraat 17 te wonen. Wegens overlijden op de Noorderreed 8 van ene Bouwman in deze dubbele woning, worden roerende en onroerende goederen verkocht. Wouter Sjirks koopt daar aan de Noorderreed op 12 nov. 1879 een perceel bouwland C.111 groot 01.48.30 Ha, heden eigendom van Pinne Veltman.

1880 – 1890: D.699

Wouter Sjirks Brouwer geb. 20 dec. 1826 te Oudemirdum, van beroep arbeider, zv. Sierk Feikes Brouwer en Beeuw Siebes Koopmans.
getrouwd op 10 mei 1868 te Balk met;
Grietje Hendriks Schotanus geb. 10 jan. 1834 te Wijckel dv. Hendrik Johannes Schotanus en Grietje Sybes de Boer.
kinderen;
Hendrik Wouters Brouwer geb.7 nov. 1869 te Sondel.
Beeuw Wouters Brouwer geb. 7 okt. 1873 te Sondel. Getrouwd op 11 mei 1901 met Uilke Visser en gaan op Mirns wonen.
Grietje Wouters Brouwer geb. 9 april 1879 te Nijemirdum = nu Sondel – Beuckenswijkstraat 17.

1890 – 1900: NM.1a

Wouter Sjirks Brouwer geb. 20 dec. 1826 te Oudemirdum, van beroep arbeider, zv. Sierk Feikes Brouwer en Beeuw Siebes Koopmans.
getrouwd op 10 mei 1868 te Balk met;
Grietje Hendriks Schotanus geb. 10 jan. 1834 te Wijckel dv. Hendrik Johannes Schotanus en Grietje Sybes de Boer.
kinderen;
Hendrik Wouters Brouwer geb.7 nov. 1869 te Sondel.
Grietje Wouters Brouwer  geb. 9 april 1879 te Nijemirdum.
Grietje Hendriks Schotanus overlijdt op 20 febr. 1897 te Nijemirdum op 63-jarige leeftijd.

Boerderij rond 1905 met inzet Hendrik Brouwer

 29 april 1905 verkoopt De Mij. Gaasterland, een huis-schuur-erf-bouw en weiland van een bedrag van 2500 gulden aan Hendrik Brouwer.
 Groot 01.55.40 Ha. Kadastrale Gemeente Balk, sectie D no. 1016, 1017 en 700.
 10 mei 1905 is een aanvraag voor een bouwvergunning voor verbouw van de woning. En later in 1910 waarschijnlijk tot een boerderij (verlening).

1900 – 1910: NM.1a wordt 37

Wouter Sjirks Brouwer geb. 20 dec. 1826 te Oudemirdum, van beroep arbeider, zv. Sierk Feikes Brouwer en Beeuw Siebes Koopmans. Wouter is Wed. en overlijdt op 24 febr. 1908 te Nijemirdum op 82-jarige leeftijd.
kinderen;
Hendrik Wouters Brouwer geb. 7 nov. 1869 te Sondel. Is nu Hoofd na 1908.
Grietje Wouters Brouwer geb. 9 april 1879 te Sondel. Trouwt op 21 mei 1904 te Balk met Bauke de Vries en gaan in Oudemirdum 27 wonen.
Feikjen Baukes Baukema geb. 28 febr. 1878 te Sondel dv. Bauke Minnes Baukema en Foekje Johannes van der Bosch, (komt van de overkant) trouwt op 22 okt. 1904 te Balk met Hendrik Wouters Brouwer.
kinderen;
Grietje Brouwer geb. 8 juli 1905 te Nijemirdum.
Bauke Brouwer geb. 11 febr. 1909 te Nijemirdum.

1910-1920: NM.37

Hendrik Wouters Brouwer geb. 7 nov. 1869 te Sondel, arbeider van beroep zv. Wouter Sjirks Brouwer en Grietje Hendriks Schotanus.
trouwt op 22 okt. 1904 te Balk met;
Feikjen Baukes Baukema geb. 28 febr. 1878 te Sondel dv. Bauke Minnes Baukema en Foekje Johannes van der Bosch.
kinderen;
Grietje Brouwer geb. 8 juli 1905 te Nijemirdum.
Bauke Brouwer geb. 11 febr. 1909 te Nijemirdum.
Walter Brouwer geb. 26 april 1913 te Nijemirdum.
Grietje Baukes Baukema geb. 4 sept. 1889 te Nijemirdum = schoonzuster.

 4 mei 1923, obligaties met hypotheek. Hendrik Walters nu koemelker leent een bedrag van 1600,- gulden van Mejufrouw Getje Albada te Balk.
 Zekerheid een 3 percelen bouwland aan de Zandweg onder de Bouwen onder Sondel, groot 01.83.75 Ha. = tegenover Noorderreed 8, bouwland =  nu van Pinne Veltman).

 17 maart 1926, Hendrik Walters koopt een perceel hooiland, sectie C.460, = Ha. 03.27.80 groot.
 Dit ligt zo ongeveer op de plek van Siemen Cees Smink zijn mest-zak bij de Leijen, tot richting de zeedijk aan toe. Prijs: 3500,- gulden. Om bij dit land te komen ging hij via het zandpad op naar Welmoed en halverwege rechtsaf door de landerijen over de rolbatte (nu betonbrug).

Hendrik Brouwer zal een 8-tal melkkoeien hebben gemolken.

1920 – 1930: NM.39

Hendrik Wouters Brouwer geb. 7 nov. 1869 te Sondel, Wed. veehouder van beroep zv. Wouter Sjirks Brouwer en Grietje Hendriks Schotanus.
trouwt op 22 okt. 1904 te Balk met;
Feikjen Baukes Baukema geb. 28 febr. 1878 te Sondel dv. Bauke Minnes Baukema en Foekje Johannes van der Bosch.
kinderen;
Grietje Brouwer geb. 8 juli 1905 te Nijemirdum.
Bauke Brouwer geb. 11 febr. 1909 te Nijemirdum. Gaat op 12 mei 1930 naar blad 290 = Titte van der Goot op Tacozijl – Sondel 17, nu Heidi vd Werf.
Walter Brouwer geb. 26 april 1913 te Nijemirdum.
Feikje Baukes Baukema overlijdt op 11 febr. 1924 te Nijemirdum op 46-jarige leeftijd.

1930 -1940: NM.44

Hendrik Wouters Brouwer geb. 7 nov. 1869 te Sondel, Wed. veehouder van beroep zv. Wouter Sjirks Brouwer en Grietje Hendriks Schotanus.
kinderen;
Grietje Brouwer geb. 8 juli 1905 te Nijemirdum.
Walter Brouwer geb. 26 juli 1913 te Nijemirdum, veehouder,  gaat als boerenknecht op 6 mei 1933 naar Fo.261 = OM.102 = Halbe vd Goot in de Marderhoek. 6 maart 1933 weer thuis. 7 juni 1933 gaat Walter naar Parrega. En 29 mei 1934 komt hij weer thuis. 20 juni 1934 naar 5fo 109= H.124 = Jacobus Timmenga = Stinsenwei 15. 12 mei 1936 gaat Walter naar 2 fo. 318 = Titte Boersma op de ‘Beuckenswijk’.
Walter trouwt 17 mei 1941 te Balk met Trijntje Gijzen. Vervolgens ook arbeider bij Siebren Dooper op de Delbuursterweg.
Hendrik Brouwer geb. 16 dec. 1931 te Nijemirdum, zv. Grietje Brouwer.

De familie Brouwer( Hendrik, Grietje en Hendrik) verhuizen op 12 mei 1938 naar de Beamkamp 8.
Dan komt Bauke Brouwer terug van Tacozijl als boerenknecht op 12 mei 1938 en wordt veehouder. Rond 1940 wordt een nieuwe stal naast bijgebouw voor een paard, kalveren en melkkoeien. Zonder nog het tussen stukje, dit is om en de nabij 1958 gebouwd, is voor doorgang en hier konden dan ook weer 4 melkkoeien staan. Tegen het achtereind van de boerderij stonden ook melkkoeien, verder was de boerderij 1 en al golle voor hooi. Totaal een 12 melkkoeien. Vanuit de boerderij kon men met hooi via de zolder en de zolder van het tussenstuk op de zolder van de koeienstal komen en hooi door de luiken schuiven bij dit vee. In de boerderij stonden dan ook nog enkele koeien en het jongvee.

 

Bauke Brouwer geb. 11 febr.1909 Nijemirdum, veehouder zv. Hendrik Wouters Brouwer en Feike Baukes Baukema.
getrouwd op 2 mei 1938 te Lemmer met;
Antje (Anna) Rottiné geb. 2 april 1911 te Lemmer dv. Marten Rottiné en Oetske Wagenmakers.
kinderen;
Henk Brouwer geb. 5 jan. 1941 te Nijemirdum.
Oetske Brouwer geb.  te Nijemirdum.
Marten Brouwer geb.  te Nijemirdum.
Feikje Brouwer geb.   te Nijemirdum.
boerenarbeider;
Pieter Scholtanus geb. 7 sept. 1920 te Follega. Komt 12 mei 1938 van 2 fo. 294= Marten en Sietske van der Goot-Brouwer. Pieter is een zoon van Rintje en His Scholtanus-Roskam. Zij zijn later veehouder op de Vinkebuurt.

Bauke Brouwer geb. 11 febr.1909 Nijemirdum, veehouder zv. Hendrik Wouters Brouwer en Feike Baukes Baukema.
getrouwd op 2 mei 1938 te Lemmer met;
Antje (Anna) Rottiné geb. 2 april 1911 te Lemmer dv. Marten Rottiné en Oetske Wagenmakers.
kinderen;
Henk Brouwer geb. 5 jan. 1941 te Nijemirdum.
Oetske Brouwer geb.  te Nijemirdum.
Marten Brouwer geb.  te Nijemirdum.
Feikje Brouwer geb.   te Nijemirdum.
Bauke Brouwer huurde ook een perceel grasland in de 3- Steke van Jan Bakker die veehouder is vlakbij het Stoomgemaal. De eerste snede werd er eerst afgehaald door Jan Bakker en dan kon het vee er heen van Bauke.

1953 – ….. Beuckenwijkstraat 17

De kinderen van Bauke en Antje trouwen na verloop van tijd en gaan de deur uit.
Bauke Brouwer overlijdt op 12 aug. 1978 te Sondel op 69-jarige leeftijd.
Antje Rottiné overlijdt op 17 maart 1999 in Talmahiem op 88-jarige leeftijd.
Najaar 1978 is de boerderij verkocht aan Familie Piersma die van de Koufurderrige komt als rustend veehouder. Hun zoon Simon die meekomt houdt hier schapen en jongvee. 
Durk Harigs Piersma geb. 18 april 1912 te Oppenhuizen veehouder van beroep zv. Haring Durks Piersma en Grietje Wybes Cnossen.
getrouwd op 4 juni 1941 te Akkrum met;
Jeltje Wierstra geb. 18 nov. 1916 te Nijehaske dv. Siemen Lykles Wierstra en Jantje Jans Krikke.

Heden woont hier de familie Hoogland-Piersma.

 

F.S. – Riedo.nl – Maart 2024