Bouw dorpshuis Sondel

Bouw dorpshuis Sondel

  Bouw voortvarend van start.
Sponsoren van het dorpshuis zijn:  Provincie Fryslân, Oranje Fonds, VSB fonds, Stichting Bas Backer, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, P.W. Janssen’s Friesche stichting.

Voor de bouwvak kwam de bouwvergunning van het dorpshuis binnen bij de commissie. Electra en water was net aangelegd. Rond de 15e augustus is een dam van Willem de Vries een aantal meters verlegd.
Dit omdat er een aantal meters breed grond van Willem is aangekocht dat bij het dorpshuis terrein wordt gevoegd.
En deze dag hebben twee heren van de gemeente samen met Feike en Frans het dorpshuis uitgezet. Rond de 26e aug. is de riolering aangelegd door aannemer A. Faber. 25 augustus diende er een bezwaarschrift in Den Haag van de buurman. Freark, Feike en iemand van de B&W zijn hier naar toe geweest. Over twee a drie weken uitspraak. 

30 aug. 2011 is er gebroken puin gebracht voor verharding om het dorpshuis. Fedde heeft dit met zijn kraan vlak gemaakt en Frans heeft de weg aangetrild.
Daarna is Fedde begonnen met het graven van sleuven waar de fundering komt. Begin Sept. zijn een tweetal containers gebracht waar het ‘ark’ in kan worden opgeslagen.
De dorpshuiscommissie heeft een oude directiekeet op de kop getikt en deze gebracht door Otto de Vries van Vrino transport. Door een aantal vrijwilligers zijn een tal van gaten gegraven en daarin een bekisting gemaakt waar de beton in komt.

Jacob Boersma van aannemersbedrijf vd Veer is begonnen met de bekisting (nieuw model) te maken.
Vandaag 6 sept. een aantal vw’s die de bewapening in de bekistingen maken/vastzetten, etc, etc.

9 September is de gehele bekisting klaar en de binnen poerkes ook. Toch nog alles even nameten en of de ankers wel op de goede maat staan. 
En inderdaad alles klopt precies, er kan een paar aan mm schelen, maar oke. 
Om 13.00 uur wordt de beton van IJsselmeerbeton verwacht. 
Weer veel vw’ers aanwezig om een handje te helpen. 
Rond 15.00 uur de klus geklaard, net een kruiwagen beton te weinig, geen nood storten we die de volgende keer mee.
De volgende dag de bekisting deels weer verwijderd. Tussen de containers een afdakje gemaakt voor alle goede doeleinden.

13 sept. alle rioleringbuizen worden aangelegd rondom en in het gebouw en dat zijn er nogal een paar. Ook de waterafvoer buizen van het dak wordt gelegd. De directiekeet wordt door Gooitzen van een nieuwe verflaag voorzien.

14 sept. Fedde laadt aangevoerd grijs zand tussen de poeren om de onderlaag op te vullen. Dit moet weer worden aangetrild. Onderwijl worden er klossen gemaakt voor de bekisting die om het gebouw komen. Deze dag ook met twee man naar Groningen geweest voor tafels en stoelen voor de keet. Kunnen we ook even lekker zitten te koffie drinken.
Aantal dagen later zijn de bouwnetten gearriveerd en de bekisting om het gebouw zit goed.
Het grijze zand wordt om de poeren nog even op de juiste hoogte afgereidt. En de 17e kwamen weer een aantal vw’s langs om een dubbele laag netten te leggen. De netten worden aan elkaar gedraaid, zodat alles op z’n plaats blijft. Een paar bouwlampen worden geïnstalleerd voor de naderende donkeren wintermaanden. Alles wordt nog even nagecheckt en de 26ste komt de beton, ik meende iets van 70 kuub.

26 sept. Kwart op zeven staat de betonauto met de pomp om z´n plaats om een 70 kuub beton te storten. Ook deze morgen een aantal vrijwilligers om te helpen. Dit ging lekker vlot, onderwijl even een bakje in de keet en voor twaalf uur lag de beton er in. Rond een uur of vijf kwam Wiebe langs om de vloer lichtjes te vlinderen.
Zo. dat was het dan even…………maar achter de schermen gaat alles gewoon door.

Een aantal dagen later kon de bekisting worden verwijderd. Rond de twaalfde oktober komen de spanten.
Kan in tussentijds de beton drogen.

1 okt. een informeel feestje bij de start van de bouw van ons dorpshuis. Een leuk aantal mensen kwamen belangstellend een kijkje nemen over de stand van zaken. Den Haag laat op zich wachten, er is nog geen uitspraak van de 26 September j.l. Komende week week zal er op het bedrijf van Igge vd Veer een begin worden gemaakt met het houten skeletbouw van het dorpshuis.

3 okt.  een loods bij Igge is opgeruimd en ruimte gemaakt voor het in elkaar schroeven van de houten wanden. En dit komt goed van pas met dit regenachtig weer. Op de bouw plaats staat om het gebouw aardig water. Gelukkig zijn we uit de grond. Muurtjes zijn gelijmd op de plek alwaar het podium komt.
De spanten zijn in aanbouw. 


7 okt.
 in de LC stond met grote letters ‘Vlag kan uit voor bouw in Sondel’, en dat is een goed teken.
De raad van state wijst de klacht van de buurman af. hij vreesde voor geluidsoverlast en verlies van hun vrije uitzicht.  Recht op vrij uitzicht bestaat niet in ons land, aldus de Raad van State.
Nu kunnen alle remmen los. Voorzitter Freark benadrukt nog eens dat de ‘schep’ de grond in gaat voor ons nieuwe dorpshuis.

11 okt. In de loods van Igge wordt ‘s avonds stoef doorgewerkt aan de houden wanden. Naar verluid nog een aantal te gaan. De verfkwast wordt ook hanteert voor de kozijnen.
13 okt. Een geweldige zonovergoten dag, zeker een dag om de gearriveerde staalconstructie op te zetten. Na deze dag stonden alle staanders goed en de volgende dag is de staal-constructie van het dak gezet. En dus het hoogste punt bereikt. De meiboom er op!

De dakplaten waren ook gearriveerd bij Igge en hier moest een laag verf op, Margriet trommelde hiervoor een aantal vw’s op.

Het ging allemaal dat het ‘slietjaaget’. Vele handen maken licht werk.
De afwasjuffrouwen hebben het maar druk met de afwas van de vele kopjes koffie die worden geserveerd. 

19 okt. Het verven van deurkozijnen gaat oké, lekker onderdak tussen de containers. Er worden klossen hout gezaagd en die worden allemaal in het H-profiel gelijmd. En dat zijn er heeeeel wat klossen. Ook worden er borden geplaatst welke bedrijven en instellingen er allemaal aan meewerken om ons dorpshuis te realiseren. En niet te vergeten de vele vrijwillers! Bij Igge in de loods worden dakplaten geverfd voor de binnenzijde van het dak. De houten zijwanden zijn zo goed als klaar. Die zullen volgende week  worden geplaatst volgens de planner.

22 okt. weer dakplaten verven, maar dan is de verf op, maandagavond maar weer verder, dan is er weer verf. Op de bouwplaats zijn een dag te voren de deurkozijnen gesteld. Vandaag zijn een aantal vw’ers bezig om gangmuren te lijmen en ook dit gaat voorspoedig.

25 okt. gisteren zijn de wanden vanuit de loods van Igge naar de bouwplaats gebracht. ‘s Avonds zijn alle plafondplaten afgeverfd. De platen worden deze week overgebracht naar St. Nic alwaar ze verwerkt worden in een zogeheten; doosdak. Vandaag zijn alle houten skeletwanden geplaatst. Dit is zichtwerk en dus schiet enorm op. We hadden deze dag hulp van een manitou om de wanden op zijn plaats te hijsen. Een paar wanden pasten niet helemaal en werden ter plekke pas gemaakt. En alle wanden zijn vandaag geplaatst. En dan is er koffie!

De volgende dag werd verder gelijmd aan de gangmuren. En worden de tussen stukje tussen de wanden opgevuld. 29 okt. 
De laatste dikke planken worden vandaag in de achter gevel geschroefd en zijn er een paar vw’ers bezig op de gangmuren verder op hoogte te lijmen.

1 nov. De gangmuren zijn vandaag op hoogte gebracht en dus klaar. In de voorgevel zijn dikke planken geschroefd. Volgens uitvoerder Feike zitten we voor op schema, maar wat klaar is is klaar. En als het even meezit voor de winterse perikelen het dak er op en plastic voor de ramen. Kunnen we binnen altijd verder. Er wordt een balklaag boven de bar in een spantvak aangebracht. Verder is deze week een soort muurplaat aangebracht al waar de dakdelen tegen aan komen te liggen. De interieur-commissie is ook langs geweest om het werkelijke geheel te bekijken mbt de kleuren en de verlichting en wat dies meer zij.

Begin nov. Om het podium is een houten skelet gebouwd. Een aantal kozijnen zijn gesteld bij de wc’s en hier en daar nog een aantal kozijnen. Er is een begin gemaakt met het plaatsen van buizen voor de electra bekabeling.
De interieur-commissie is wederom langs geweest om nog een aantal details te bespreken.

12 nov. Vanmorgen arriveerde de vrachtauto van Otto met de eerste zending dakdelen.
Eerst maar een bakje koffie met z’n allen en dan aan de slag. 
Het ging lekker vlot met de dakdelen, rond elf uur had de vrachtauto met zijn sterke arm alle delen gelegd. Met dit mooie zonnige en rustige weer hadden we nog wel een combinatie kunnen leggen en was één zijde dicht geweest. Alles goed vast schroeven en het is voor deze week weer mooi geweest. 
En we liggen goed op schema, aldus Feike. 

14 nov. Afscheidingswanden van berging/keuken/bar geplaatst. Aan de Lemsterzijde van het dorpshuis de ramen dicht geplakt met plastic. Met harde wind en soms vorst en mist is het koud binnen en nu aangenaam. Afscheidingswanden bij de wc’s worden ook opgebouwd.

16 nov. Een grote kraan zet bij Heert de schoorsteen op het dak en een uur later staan dezelfde kraan bij ons om een 10-tal betonnen zolderplaten te leggen. Dit gaat redelijk, met de kruisen in de spantvakken is het even donderjagen.
De volgende dag worden aan één zijde de gootbeugels geplaatst, een koud ‘putsje’. Mistig/wind en om en de bij nul graden.
18 nov. raamwerk bij het podium wordt geplaatst. ‘s middags komt Otto weer met een vrachtwagen met dakdozen. Net als de vorige keer worden deze allemaal weer vlot gelegd.

22 nov. Erg mistig weer. De voorgevel wordt voorzien van een raamwerk zodat dit ook eerst aan één zijde kan worden dicht getimmerd. De binnenzijde waar de raamkozijnen komen wordt betimmert. De kieren van de betonplaten worden met beton volgestort. Vervolgens wordt weer een balklaag in de zolder aangebracht. Op meerderen plaatsen worden dezer dagen stopcontact dozen geplaatst als mede de leidingen die daar uit voorkomen. 25 nov. deze middag brengt Otto weer een negental dakdozen. Ook deze platen worden van één kant helemaal over het dak getild en vlot gelegd. Behalve de laatste die paste niet helemaal in het spantwerk, hoekje er uitgezaagd, bla, bla ,bla zo een half uur verder. Dakdozen overal goed vast schroeven. In het weekend stormachtig weer. Daar kunnen we goed van slapen.

29 nov. Dakgootbeugels worden aan de Sondelerzijde geplaatst. Deze dagen veel contactdozen geplaatst alsmede de daaruit voortvloeiende leidingen. Vandaag zijn ook de dakpannen gebracht, dus onze dakkoloog kan hem maar schrap zetten. Bij het podium komt ook een wc een aantal 5bij7 zijn geplaatst.

1dec. de keukenboer is ook wezen kijken voor het één en ander. Vanmiddag viel het water met bakken uit de hemel. De stenen worden deze middag ook gebracht.
De volgende dag brengt Otto weer een 9-tal dakdozen. Mooi weer om dezen te leggen en het gaat weer lekker vlot. In de naald van het dak is het even knijpen bij de aansluitingen. De schaaf er over  en hier en daar een mep met de grote hamer. En dan is het zomaar half zes voor je binnen zit om een bakje koffie en het is in enen donker.

Week 5-11 dec. Aan de voorzijde om te beginnen wordt isolatie in de buitenwanden geplaatst met vervolgens doek er overheen en vast geniet. Windveren worden geplaatst zodat de volgende dag een begin kan worden gemaakt met het leggen van de dakpannen. Dit mag ook wel, deze week heel veel regen en harde wind. 
Het wordt al aardig drekkering om de dorpshuis. Maar oke, alles verloopt lekker vlot.

Op vrijdagmorgen wordt er stoef doorgelegd met dakpannen en komt Otto langs met de laatste dakdozen. Voor het middageten is dit beslecht. Na het eten komt een vrachtauto om specie op de betonnen zolderplaten te blazen. Zaterdag veel vrijwilligers. 
Feike heeft het er maar druk mee om een ieder aan het werk te krijgen en houden. De twee dames Liskje en Sytske van de Bilsjongers geven de mannen vandaag arbeidsvitamines door op hun accordeons te spelen.

Week 12 – 18 dec. De vooruitzichten mbt het weer zijn veel water. Dus moet het dak vrij vlot dicht, voor er kringen aan de binnenkant komen. Lolle moet aan de Lemsterkant de laatste pannen leggen. Kunnen wij aan de Sondelerzijde de linker en de rechter hoekpannen en de vorsten naar boven brengen met de lift.

Na de koffie was het mis, weer een bak water van boven. Regenpak aan en doorgaan, voor etenstijd lagen de vorsten op de nok. ‘s Middags knapte het op en hebben we op het voorste dakdeel de helft weten te leggen.

Onderwijl aan de voorzijde de steiger geplaatst voor het isolatiemateriaal tussen het houtwerk en hier weer doek overheen. En daarvoor weer kunststof gevelbekleding.
In de zijwand een begin gemaakt om ook hier isolatiemateriaal tussen te stoppen met daaroverheen doek.
Eerste stuk van de dakgoten zijn gelegd en gesoldeerd.

 

Vrijdag profielen geplaatst. En de eerste stenen er bij gezet. Zaterdagmorgen veel bedrijvigheid.De onderste laag stenen worden door Arjen en Co. gelegd. Een uitsparing word gehouden voor de eerste steenlegging deze middag om 15.00 uur door Harmen de Boer. Bij het plaatsen van de eerste steen door Harmen veel Sondelers en bekenden aanwezig. Gezellige middag.

Week 19 – 25 dec. De hele week stenen metselen. Vier metselaars metselden voor het vaderland weg. 
‘s Morgens om half zeven zijn ze paraat en gaan gelijk aan de slag. De vw’ers doen niets anders dan stenen naar de mannen kruien en specie in de kuipen. En steigers maken om hoger op te metselen. 
Onderwijl nog isolatie materiaal tussen het houtwerk en dan weer doek er over heen. Steigerplanken worden nu ook gebruikt om rondom het gebouw te komen, daar het hier en daar steeds meer een modderbende wordt.

De metselaars zijn nu het hele gebouw rond geweest. Deze week meer dan 11.000 stenen gelegd en de voegen gelijk doorgestreken. Poe hé! Volgende week nog een paar dagen metselen voor en achtergevel en op de zijkant op een steiger voor de vervolg lagen.

En dan zijn de muren voor oud en nieuw af. We zitten goed op schema.
Eerst kerstfeest vieren!

Laatste week van 2011, Dinsdag en woensdag en een donderdagmorgen  is er door de metselaars nog stenen gelegd. En dus zitten nu alle stenen rondom het gebouw. Dan te bedenken dat het de  afgelopen twee jaar om deze tijd knap vroor.
De boel rondom het gebouw nog even opgeruimd en dan is het even mooi geweest.  Laatste stukje dakgoot is nog even gesoldeerd.
Tot volgend jaar.

Eerste week van 2012,  Buitenom worden de regenpijpen op de afvoerbuizen afgesloten. Aan de achterzijde staat de steiger nog tot boven aan toe en dus daar alles afwerken. Boven de raampjes tot boven aan toe kunststof gevelbekleding. En onder de windveren ook kunststof. Eind van de week de steiger afbreken.

Buiten naast de dakgoten tot de muren ook kunststof. Binnen alle kieren en gaten opvullen met isolatie materiaal, almede rondom het podium het zelfde materiaal.
Boven op zolder afscheidingsbalk/wanden aanbrengen. Binnen de electra verder uitgebreid. De installateur heeft ook een begin gemaakt met de waterleiding. 
Voor zaterdagmiddag de boel even opruimen, daar er in het gebouw de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Kacheltje erbij en een videopresentatie vanaf het begin tot nu van de bouw.

Week 2, nog steeds geen sprankje winter, dan dus buitenom nog een aantal trespa platen aanbrengen onder de dakrand rondom het gebouw. Verder op zolder, afscheidingsbalken en wanden aanbrengen. Onder isolatiemateriaal aanbrengen tussen het bargedeelte en keuken en dit dan verder met platen afwerken. Nog een paar extra stopcontacten aanbrengen, waren we even vergeten ;-}, danwel wijziging in de tekening. De keuken-boer is nog even langs geweest voor de laatste details. Deze week is de volle ijzercontainer weer verwisseld voor een lege, kunnen we weer een zonnepaneel extra plaatsen. Dus komt u maar!
Zaterdagmorgen weer een leger wv’ers aan het werk. Grandioos! 

Week 3, Op de zolder wordt deze week veel getimmerd in de houten afscheidingswanden. Ook hier allemaal weer isolatiemateriaal tussen. Alle stopcontacten in de muren worden rondom afgepurd. In de draagmuren worden gaten geboord voor de stopcontacten en daarbij sleuven gefreesd voor de electra. 

Woensdagmorgen werd er een 300 kg wegend apparaat gebracht die de luchtcirculatie regelt. René van Dijkstra-verhuur gebeld en die kwam met een kniklader die het apparaat met gemak naar boven tilde. Hier valt niet tegen te takelen.
Tja, eigenlijk de hele week wezen timmeren daarboven, maar oke, nu is het dan ook zo goed als dicht. 

Week 4, Boven het podium nog een aantal flokkeplaten aangebracht. Op zolder de laatste platen aangebracht. Midden van de week heeft een vrachtauto een vracht isolatieplaten gebracht voor de vloer. De hele handel op de vloer opgeruimd en aangeveegd. En een begin gemaakt met het aanbrengen van de isolatieplaten op de vloer. Zaterdag kwamen Freark en Cor, werkende bij Weru, met een aanhanger vol kozijnen langs. Met nog een zestal vrijwilligers werden de deuren en kozijnen geplaatst.

Omrop Fryslân kwam deze morgen ook even langs voor enige video opnames voor hun programma HJOED. Leuk, komt Sondel ook weer es even in het  nieuws.
Hadden we een mooie gele kleur voor de voordeur uitgezocht, is die niet meer te leveren, nu een licht grijze hier voor in de plaats.

Week 5, De vooruitzichten geven vorst, dus heeft Feike gelijk de watertoevoer in de keet afgetapt. Dan elke keer maar een kannetje water mee van huis voor de koffie. Begin van de week wordt de gehele vloer in het dorpshuis wordt voorzien van isolatieplaten.
En onder en boven een stuk plastic.Bovenop het plastic worden electra-leidingen gelegd, overal vandaan richting de meterkast. Vervolgens worden hier weer draden voor de electra doorheen getrokken ism Johannes van Hospes Techniek. 

Daar het menens wordt met de winter (al een nacht van -17) heeft Feike hier en daar bekertjes water neergezet om te kijken of het binnen ook vriest. Dit blijkt niet het geval. 
En dus, zoals het er nu voorstaat komt aanstaande maandag een bedrijf die de afwerkvloer van een 8 cm gaat leggen.

Week 6, ‘It giet oan’ met de afwerkvloer. Alle ramen en deuren zijn met extra platen en isolatie potdicht gemaakt. En de electra kachel aan.
De afwerkvloer is in zo’n twee en een halve dag gemaakt door VKB uit Bolsward.
Hierna de voordeur hermetisch afgesloten en kan de vloer drogen en uitharden. Intussen wordt druk gediscussieerd of de Elfstedentocht wel door moet gaan deze week. Het vries nog best overdag en ‘s nachts. Maar a.s. maandag is het over en uit met de vorst.
De tocht der tochten ‘giet net troch’, maar onze afwerkvloer deze week wel. 

Week 7, als eerste de extra platen voor de ramen weghalen, de vorst is geweken. Dinsdagmiddag een dikke stapel gipsplaten naar binnen gesjouwd. Daar krijg je lange armen van ;-}. De volgende dag boven gelijk maar gipsplaten tegen de muren schroeven. Elke dag na het werk zetten de Weru-mannen een aantal glazen in dekozijnen. Tijdens de vorst was dat niet mogelijk. In de keuken en opslag worden groene gipsplaten geschroefd. Hier komen dan tzt weer tegels op.
Op zaterdag ook weer veel vw’ers. Nu worden alle wc’s voorzien van die groene gipsplaten.
Ook vandaag worden er nog een aantal glazen gezet.

Week 8, boven lekker bezig om daar de gipsplaten er in te schroeven en onder de wc ruimtes vol schroeven met groene gipsplaten. Alle wc-units zijn geplaatst en de platen hout daarom heen zijn voorzien van de juiste gaten

De laatste gaten die te vinden zijn worden volgestopt met het laatste isolatiemateriaal.
De bestuurskamer is ook voorzien van alle gipsplaten.
Vervolgens gaat het een rondje gipsplaten door de hele zaal en podium, te beginnen achter de bar.  Eind van deze week was men al bezig achterop het podium. 
De stenen muren binnen werden voorzien van een geel hechtgoedje zodat volgende week de muren ook bepleisterd kunnen worden.

Week 9, een vervolg maken met de gipsplaten. Op zolder worden de gaten in de gipsplaten al dichtgesmeerd. Volgende dag een hoeveelheid buizen gebracht voor  de luchtcirculatie in het gebouw. Feike heeft aardig wat gaten in de muren gemaakt voor deze buizen, ‘t is net of we last hebben van grote muizen;-} Alle oneffenheden op de groene gipsplaten worden gladgestreken. In het plafon bij de bar worden nog meer electra buizen geplaatst. Daar het zacht weer is is een begin gemaakt om de kunststofpanelen boven de ramen te plaatsen. Jan is druk doende om de muren te bepleisteren.
Zaterdag worden nog enige oneffenheden in de zolder van het podium weggewerkt. En boven de bar op zolder wordt de naden van de kozijnen betimmerd en wat er zoal meer moet worden weggetimmerd.

Week 10, Op en bij het podium gipsplaten schroeven. Jan bepleisterd de muren verder. Boven de schroefgaatjes voor de tweede keer dichtsmeren. Dinsdagmiddag, sabotage?, ‘s middags begon het binnen te ruiken naar verbrande lucht. De supervisor licht amper zijn hielen en de stroom wordt gesaboteerd!? Wat bleek, de aanvoerstekker van stroom naar de paddestoel was kokendheet en walmde behoorlijk. Hup, de hoofdschakelaar uit.
Er zaten een vijftal bouwlampen aangesloten op deze paddestoel en JH gebruikte de kachel die aardig stroom vreet voor het sneller drogen van de muren.

Tja, drie standen op de kachel en hij stond op de derde stand en dat kan de bruine niet trekken. De stekker wordt vervangen voor een nieuwe.Boven worden de naden van de gipsplaten dicht gekit. Age is in de keuken begonnen met tegels tegen de muren te plakken. Buitenom boven de ramen, worden kunststof gevelbekleding geplaatst.

Week 11, begin gemaakt met het tegelwerk in de wc’s. Het merendeel van de gipsplaten wordt en of is vastgeschroefd op de muren en vervolgens worden al deze gaten en aansluitingen dicht geplamuurd.Een aardige klus nog. Maar met z’n allen gaat dit toch weer vrij vlot. Voor de laatste rond mbt het schuren wordt de muis gehanteerd.
Buitenom het gebouw wordt alles wat niet meer gebruikt wordt, opgeruimd!

Op de foto hiernaast zijn Willem en Heidi de archiefruimte aan het sausen.
Zaterdag zijn er een viertal timmerlieden op de bouwplaats aan het werk. Buitenom boven de ramen, worden kunststof elementen geschroefd.
Binnen boven in de nok wordt een stuk dak doorgetrokken tot aan de opslagruimte voor betere akoestiek. Volgende week de laatste tegels plakken en daarna inwassen.

Week 12, de laatste tegels geplaatst en dus vervolgens van voren af aan beginnen met het inwassen van alle tegels. De stalen spanten zijn in de zijmuren nog zichtbaar en worden nu weggewerkt. Eén dezer dagen is de rails door een bedrijf opgehangen. 
Hier komt later de scheidingswand in te hangen van de bar naar de grote zaal. 
Gooitzen snijdt buitenom alle overtollige pur weg en om vervolgens binnen nog een hoeveelheid gaatjes dicht te stoppen nabij de werukozijnen.
En zo worden er ook op dit moment werkzaamheden verricht die geen zichtwerk met zich meebrengen. 

Week 13, er waren weer een aantal gipsplaten aangevoerd, zodat Siemen en Minne hier gelijk mee aan de slag konden. Een stuk zolderwand tot aan de nog moest nog in het gips. Feike maakt een lucht-afzuigbak voor boven de bar.
En er moeten weer vele gaatjes worden gestopt en anderen afgeschuurd.Johannes en Marten Hendrik zetten het hele systeem in elkaar die zorgt voor de af en aanvoer van lucht in alle ruimtes.
Onderwijl worden er nog veel meer gaatjes gestopt.

Zaterdag worden buitenom alle vensterbanken onder de ramen geplaatst.
Binnen wordt op zolders nog een aantal electra buizen geplaatst.
Vandaag veel schuurwerk om de gaatjes vlak te schuren.
Het stuk zolderwand tot de nok worden alle gaten en naden vlak gemaakt door JH.

Week 14, Begin van de week de staanders van het ijzeren spantwerk wegwerken. Heel veel gaatjes stoppen.
Boven zit het hele buizen systeem zo goed als in elkaar. Boven de wc partij zet Feike het luchtafvoer buizen systeem in elkaar.
Plinten zagen en schuren. Op maat maken en vast maken en ook deze gaatjes weer stoppen en met de muis schuren.
In de grote zaal wordt boven een kabelgoot gemonteerd alwaar ook de lampen aan komen te hangen. Bij de bar nog een hoeveelheid electra draden trekken. 

Bij de wc’s de naden afkitten. Mooi weer buiten, dus het onderste deel  van de windveren bij de dakgoten nog een trespa-plaat schroeven, hier zit nogal wat werk in.
Maar het zit, nog even napraten over de wereldse zaken in de keet en dan is voor deze week weer mooi geweest. Dit weekend komt de paashaas.

Week 15, Allemaal kleine klusje, plankje hier en daar. Nog wat gaatjes vullen, schuren. We liggen goed op schema, dus van de week een dagje vrij genomen. In het bargedeelte, de lucht afzuigpanelen van hout in elkaar schroeven. Boven de bar zelf komt ook een grote houten bak alwaar later lampen in worden geplaatst, maar dit moet eerst even precies worden uitgetekend. 

De behanger is ook langs geweest en heeft al een groot deel van de muren behongen, volgende week de rest. Zaterdag zet Lolle (onze dakkoloog) een aantal luchtafvoerpijpen op het dak. Maar dan moet er eerst wel even een gat in het dak worden gezaagd. In de voorgevel de deur stijlen aan alle kanten afkitten, mooi werkje voor Freark, even in de hoogwerker. Mooi uitzicht.

Week16, De contouren van de bar worden zichtbaar, Siemen en Minne betimmeren alles boven de bar en de luchtaf- en aanvoerkanalen met Fins vuren alwaar nog een deklaag op zit. Zo lijkt het allemaal al weer een stuk “kreaser”.
Door deze werkzaamheden maken de beide mannen weer vele gaatjes. Dus dat wordt weer vele gaatjes stoppen. En daarna weer schuren. De gaten in het dak voor de luchtafvoer worden vakkundig door Gooitzen met halve gezaagde manen afgetimmerd.
Om het podium ook Fins-vuren.

Dinsdag heel veel vrijwilligers, Feike heeft het er maar druk mee om een ieder aan het werk te krijgen en houden.
Een aantal dames zijn begonnen in de bestuurskamer de deurposten en plinten te verven.
O ja eerst de boel een beetje stofvrij maken. 
Zaterdag weer schuurwerk. Fedde komt lang met de kraan om sleuven te graven voor de afvoer van het rioleringswater.

Week 17, Het houtwerk zit er grootendeels in. Het hele gebouw wordt helemaal schoongeveegd. Vervolgens is er weer veel schuurwerk en nog vele kieren en naden dichtkitten. Gooitzen is boven aan het afverven.Installateur Johannes komt ook weer langs om nog een hoeveelheid electra-draden te trekken.
De spiraal wil op 1 plek niet goed door een buis, hier klopt even iets niet, even extra werk hiermee. 

De trappen kunnen ook worden opgehaald, twee achter het podium, één trap voor het podium en de grote trap naar de zolder. Alle deurposten afgenomen met de vochtige doek en ‘s avonds weer een aantal vrijwilligers die dit alles verven. De behanger plakt de laatste rollen behang en die is ook klaar.Deze week weer lekker opgeschoten. Naar nu blijkt is de opening na de grote vakantie.
Week 18, de trappen worden geverfd. En het plafond in de hal wordt gesausd. En de kozijnen aan de binnenzijde wordt afgeverfd. En zo is er nog veel van dat klein-werk wat direct niet zichtbaar is. De electro mannen komen weer langs om alles verder af te maken. Schakelaars en stopcontacten plaatsen. Bij de meterkast is het steeds meer een wirwar van draden war moet worden aangesloten in de net geplaatste bakken. De trap is twee keer geverfd en droog en de treden zijn bedekt met tapijt. Dus plaatsen die trappen en het past ook allemaal perfect. Deze avond ook weer een paar schilders aan het werk. Zaterdag gaan de oude “mendoarren” er uit van de hoofd ingang en wordt deze voorzien van kunststofkozijn en deuren. Dit staat gelijk al weer een stuk ‘kreazer’.
Week 19. In de loods van Igge bouwt Feike de bar voor het dorpshuis. Eerst op de vloer de totale bar uittekenen en dan opbouwen. Een heel karwei, maar voor Feike een beleving in het bouwwerk. Een aantal avonden komen er vw’ers om de muren in het dorpshuis te sauzen. De grote water opvangbak die buiten in de grond zit wordt aangesloten door Hospes Techniek. Dit water wordt binnen gebruikt voor goede doeleinden. De interieurcommissie is er opuit geweest om verlichtingsapparatuur te kopen. Zaterdag weer sausers die de muren een kleurtje geven. Bij de ingang wordt het plafond geplaatst.

Week 20, een tweetal dagen wordt er weer gesausd en dan zijn de muren ook klaar. De overige vw’ers zijn bij Igge bezig om de bar in elkaar te lijmen en schroeven.  Boven de bar komt een soort flessenrek en deze is inmiddels klaar en hangt ook al boven de bar.
Het gehele  gebouw binnen wordt opgeruimd en grondig schoon en stofvrij gemaakt gemaakt, dit voor a.s. maandag dan zal de vloerverwarming worden gelegd. 

Door het gehele gebouw worden afwerk latjes geplaatst bij de kunststofkozijnen.
Bij de doorkijkopening bij de ingang wordt afgewerkt tegeltjes.
Weer een weekje. De jongeren van Sondel kunnen het nieuwe dorpshuis ook al vinden, op zondagmiddag wordt op het speelveldje achter het gebouw gevoetbald en een muziekje er bij, wat wil een mens nog meer! 

Week 21, Maandagmorgen veel vrijwilligers aanwezig , de vloerverwarming zal worden gelegd. Eerst een stripje op de vloer spijkeren en hierin worden de draden zigzag over de vloer uitgelegd. Een timmerman en JHK komen langs om de draden weer weg te werken met één of ander lijmgoedje. Hier twee dagen werk mee, we zitten nog wel even met de vervolg laag(en), hoe dit komt. De laatste laag is een soort linoleum. Nuts voorzieningen zijn ook aangesloten. Age is de keukenvloer en bijkeuken aan het tegelen. De overige dagen wordt weer aan de bar gewerkt.

Week 22, De vorderingen van het dorpshuis gaan goed en daarom heeft het bestuur besloten om de zeecontainer en de schaftkeet al te koop te zetten. Wie heeft belangstelling?De volle ijzercontainer is ook weer opgehaald. Over een aantal weken staat er de nieuwe ijzercontainer weer bij Igge vd Veer  op het erf.
De bar is verder afgetimmerd zodat deze volgende week kan worden geplaatst. In de hal, wc’s liggen nu ook tegels en dezen zijn ook al ingewassen. Dat staat ‘kreas’. De eerste twee hechtlagen zijn op de vloer in de grote zaal  en vergaderruimte gesmeerd. 

Week 23, begin deze week de derde hechtlaag aangebracht en de linoleum laag. De bar die bij Igge gemaakt is, is in drie delen vervoerd naar het dorpshuis en aldaar weer in elkaar gezet.
Vervolgens  wordt de gehele bar netjes afgeschuurd. Daarna krijgt de bar twee keer een verf/beits-laag. Donkerbruin.In de gang worden nog stootrandtegels geplaatst en alle randen worden afgekit. 

Week 24, de bar heeft deze week een mooie bruine verflaag gekregen. Het systeem-plafon is dezer dagen ook opgehangen bij het bar gedeelte, keuken en bijkeuken. Alsmede in de wc ruimtes.In het plafon in het bargedeelte allemaal led-spotjes.
Alle deuren zijn ook geleverd.
Age heeft er een soort mal voor om alle scharnieren te plaatsen. Mooie blauwgroene deuren, de eersten hangen al. De bar krijgt een tweede laag bruine verf. De beugels op het dak voor de zonnecollectoren worden ook geplaatst.

Week 25, Age is nog steeds bezig om deuren op en af te hangen. Een aantal dames hebben de wc blokken schoon gemaakt van alle stofresten en zomeer. De lampen rondom in het gebouw worden ook opgehangen.
Feike fikst nog een spoelbakblok in elkaar voor de wc bij het podium.De beugels op het dak voor de zonnecollectoren zijn geplaatst dus alle collectoren kunnen worden gelegd. De grond werkzaamheden alsmede bestrating worden door gesproken met de plaatselijke aannemer. 

Zaterdag weer veel bedrijvigheid, opslagplek tussen de containers wordt afgebroken. De blauwe container is verkocht en moet leeg en wordt volgende week opgehaald.
Met de Manitoe worden een aantal materialen op zolder geplaatst. Rondom het gebouw een stapel stenen verwijderd, daar er komende week de water afvoer in de grond wordt gelegd. 

Week 26, Maandag is het meterslange gras rondom het gebouw gemaaid. Binnen is al een begin gemaakt met het leggen van de top vloerlaag.Meerdere lampen zijn opgehangen. Na het goed uitmeten zijn de water afvoerputten geplaatst en vervolgens meerdere punten uitgetekend voor de komende bestrating.
Meer vloerleggers zijn op komen draven bij het leggen van vloerplaten, dezen zitten er nu in.
Johannes zit nog steeds in de meterkast de electra draden goed te plaatsen. Vrijdag is de blauwe container verkocht en opgehaald.

Week 27, De keuken elementen zijn opgehaald en zo goed als geplaatst. Een ‘walkin’-koeler hebben we als bouwdoos in elkaar gezet. De schaftleek is ook verkocht en door Otto opgehaald en weggebracht naar Leffert.De rails voor het podium is geplaatst. De wc’s spoelden niet snel genoeg door, bleek de stroom in de rioolput nog niet te zijn aangesloten.
Put vol ……..! zelf hadden we een elektricien aan boord , maar regels zijn regels…….volgende dag opgelost.
Johannes heeft de zonnepanelen in de meterkast aangesloten, werkt perfect. 

Uitvoerder Willem  heeft een kraan en kipper laten komen om de grond om het gebouw zo te verplaatsen dat volgende week gestraat kan worden.
Klein feestje, onze stageloper Gooitzen is vandaag voor het laatst, daar hij een reis naar familie in Amerika maakt. 
Zaterdag priegelwerk, deur-stoppers-vertragers plaatsen.

Week 28, binnen worden werkzaamheden verricht, maar het overgrote deel van deze gehele week staat in het teken van de straatwerkzaamheden. Er wordt aardig wat vulzand aangevoerd. Twee straters zetten volgens tekening de maten uit voor betonbanden. Heel veel stenen worden gebracht en de kraan zet de pakkenstrategisch neer. Na alle banden te hebben geplaatst komt er aardig tekening in het geheel.
Jammer dat er nogal wat regen komt en de vooruitzichten zijn ook pet.
Een lasersshovel komt langs om de baan vlak te schuiven en op afwateren. Met man en macht wordt er gestraat. 

Per keer wel 13 man en allemaal kletsnat weer naar huis.
Alle stenen zitten er bijna in op een paar pak na, die nog moeten worden gebracht en een deel is te nat om te straten.
Bij de ingang liggen de eerste tegels ook te plek.

Week 29, de geluidsinstallatie wordt ook geïnstalleerd, als mede de verlichting op het podium gericht. De laatste lampen worden opgehangen. Rondom het gebouw worden alle tegels gelegd, met daarbij de opsluitbanden er omheen. De laatste stenen van de parkeervakken wordt gelegd.  Nog een aantal pakken steen gebracht en Willem en Willem leggen de laatste stenen tot de weg.
Week 30, om de achterkant van het podium is boven een soort boording aangebracht waaraan een rails komt te hangen waar weer gordijnen aan komen te hangen.  In de binnendeuren is glas geplaatst. Her en der zijn weer kleine vorderingen die gewoon 123 niet te zien zijn. Buitenom zijn alle bulten grond plat geschoven. En zijn alle perkjes gevuld met grond waar tzt struiken en boompjes worden geplaatst.

Week 31, Rondom het gebouw is alles geëgaliseerd en dit is ingezaaid met graszaad.
Waar struikgewas komt is niet gezaaid, dezen worden tzt geplant.
Een koelkast is gebracht, Feike heeft de trap nog een keer geverfd.
Ab is bezig om overal  rails voor de gordijnen op te hangen.    
De laatste hand wordt overal aan gelegd en het is even een beetje zomerreces. Maar wel rustig doorgaan.

Week 32, De laatste loodjes, de biertap is aangesloten met het merk Hertog-Jan. De laatste hand wordt gelegd aan de geluidsinstallatie. Installateur Johannes met Hendrik Marten doet een laatste checkvoor oplevering. Keuken is zo goed als ingericht.
Feike trekt nog een aantal kabels voor de tv die aan de muur komt te hangen.
De afscheidingswanden van bar naar zaal gedeelte zijn ook opgehangen.
O ja, we hebben al even een biertje getest uit de tap. Smaakt prima. 

Week 33 en 34, Voor de vlaggenmasten is een stuk beton gestort en een lantaarnpaal is geplaatst. Het  luchtverversings apparaat is ingeregeld.Met een hele groep dames is alle grondig afgesopt en schoongemaakt. Met een speciaal apparaat is de vloer geboend. Ab en Judith hebben de gordijnen van het podium opgehangen en voor de ramen. Deze week zijn de uitnodigingen de deur uitgegaan, daar de opening van het dorpshuis dichterbij komt. Er moet nog het  één en ander gebeuren. Maar 8 september zijn we er klaar voor!

Week35, de fietsen rekjes zijn geplaatst.  Ab stoffeert de bestuurskamer en de intree. De stoelen en tafels zijn gearriveerd.
De keuken wordt ingeruimd. Na een jaar van arbeid van de vele vrijwilligers en bedrijven staat er voor ons een nieuw dorpshuis en van hier uit gezien een mooie toekomst. 
Feike overziet het geheel met zijn timmermans-oog en knikt dat het goed is. Voor het bestuur is er heel veel werk verzet, maar het resultaat is geweldig!
Voor de opening van volgende week zaterdag moet er nog van alles geregel worden, maar met z´n allen staan we er klaar voor.
Wij zien en begroeten u bij de opening!