Jac. Boomsmastraat 56

Jac. Boomsmastraat 56

Kadaster 1832, legger Balk 216 perceel C60a is weiland en eigendom van:
Constantina Johanna Rengers,  1830 – 1856.
Onno Reint Alberda van Eken,    1856 – 1870.
Jonkheer Bernardinus van Panhuys  1870 – 1884.
Bote Harmens de Jong,  1884 – 1888.
Frans Berends Strak,      1888 – 1888.

Frans, koopman van beroep wonend te Oudemirdum koopt dit perceel en laat er een woning op bouwen zoals op de tekening hieronder en verkoopt deze huizinge  aan:

Tekening nieuw te bouwen woning in 1888. Een dubbele woning. Balk sectie C 1394 en 1395. Hisgis 1832 bekend: Balk C60a

Korneliske Koopman-Doornspleet, 1888 – 1892,
Korneliske, geboren 3 juli 1832 te Balk, overleden 8 januari 1892 te Sondel. Dochter van …….
Ze is getrouwd met Jacob Tjeerd Koopman en waren veehouder aan de Delbuursterweg t.o nu Bouwe Dooper.

Sikke Koopman, gaat met zijn zuster Piertje  en zijn moeder mee.
Sikke geboren 4 april 1871 te Sondel. Van beroep is hij werkman / boerenknecht.
Mogelijk gaat Sikke bij zijn broer Stoffel in Sloten wonen, woning word te koop aangeboden.
In 1889 wordt her perceel opgesplitst van C1372 in C1394 = huis en erf  en C1395 = weiland.

Klaas Sietzes Visser van Laaksum koopt op 9 maart 1892 het huis met erf en weiland voor 770 gulden van erflater Korneliske  S.  Koopman-Doornspleet.