Jelte G. Eppinga

Jelte G. Eppinga

Ridder in de orde van Oranje Nassau

De jaarvergadering van de begrafenisvereniging  heeft dit jaar een extra speciaal tintje. Ten eerste  de begrafenisvereniging  bestaat dit jaar precies op de dag, 50 jaar. En ten tweede, vanavond krijgt Jelte Eppinga een Koninklijke onderscheiding voor al zijn vrijwilligers werk. De begrafenisvereniging is op 22 febr. 1961 opgericht,  en als naam werd gekozen. ,,De laatste eer” Sondel. 

Jelte is een echt dorpsmens en mede daarom  zit hij midden in het verenigingsleven.  In  de vele verenigingen die  Sondel  heeft is door Jelte een aardige stempel op gedrukt. Op 2 april 1971 is Jelte  in het bestuur gekozen en penningmeester geworden van de begrafenisvereniging.In 1994  is Jelte ook voorzitter  geworden. Een dubbelfunctie wat wel meer voorkomt  in dergelijke verenigingen en wat goed valt te combineren.Tot heden  doet hij dit alles zonder de moderne technieken, en het zit mijn tijd wel uit, aldus Jelte. Hij voelt zich niet echt behebt met een computer.
Alles wordt  keurig en correct bijgehouden in de bijbehorende  boeken.  Totaal 40 jaar bestuurslid in deze vereniging.
Bestuurslid en penningmeester van de vereniging Dorpsbelang Sondel was Jelte van de jaren 1968 tot 1973 waarvan 2 jaar penningmeester.

Jelte Eppinga is het lintje al opgespeld en zijn vrouw Ulkje krijgt uit handen van burgemeester Willem Hoornstra een bos bloemen.

In de kerkelijke gemeente heeft Jelte zich ook altijd belangeloos ingezet. Deze ambten, ouderling, kerkrentmeester en beheerder van de begraafplaats  heeft hij vanaf 1978 ruim 23 jaar bekleed.

Verder zorgde hij er  in zijn functie van preekvoorziener voor, dat er elke zondag een predikant is die voorgaat in onze gemeente.
Jelte is vanaf 1972, 33 jaar voorzitter geweest van de mannenvereniging  ‘Schrift en belijdenis’.

Voor  Jelte is het een gewone vergaderavond met een speciaal tintje wegens het 50 jarig bestaan van de vereniging. Er moeten stoelen worden bijgezet voor extra bezoekers.  
Ieder aanwezige krijgt deze avond een aantal extra consumptie  aangeboden en er moet zeker voldoende soep zijn met de nodige aanvullingen die voorgaande jaren ook op tafel staan.
Dit word altijd op voorhand  doorgesproken met Jelte zijn rechterhand, Riemke die de catering verzorgd.
Secr. Willem de Vries zou deze  een aantal bij elkaar gezochte stukken voor van de voorbij 50 jaar voorlezen, maar door tijdnood richting de pauze is dit em niet geworden.  Er moest nog gestemd worden, daar Jelte aftredend was. En hij tekende weer voor een aantal jaren bij. Maar… de hele vergadering was voor 21.00 uur afgerond en het tweede bakje koffie zou worden ingeschonken, toen de deur open ging en burgemeester Hoornstra samen met de familie van Eppinga binnen kwam.
Jelte kreeg een speech van burgemeester Hoornstra en hierna kreeg hij de onderscheiding ‘ridder in de orde van Oranje Nasau’ opgespeld, onder toezien van zijn vrouw Ulkje en een 75-tal aanwezige familie en belangstellenden die de vergadering bij woonden. 

Met dank aan Willem de Vries voor de info, secretaris van de vereniging  ,,de laatste eer”