Onderduikers in Sondel

Onderduikers in Sondel

Onderduikers bij Fam. Boersma en Deinum

De volgende brief kreeg ik van Wim de Baas die in de oorlog 1940-45 ondergedoken was in Sondel. Wim wilde op oude leeftijd nog één keer in Sondel rond kijken en zo kwam hij ook bij mij terecht.

Sondel 1944,  Aan Doede Deinum            Zwolle, 20-10-2003

Onderduikerstijd in SONDEL

 Beste Doede,

 Bedankt voor je brief en de foto’s.

In 1943 kwam mijn 4-jaar oudere broer Hans in Sondel aan. En wel bij de familie Boersma op Beuckenswijk. Hij kreeg als onderduiker de naam Piet Dijkstra. Piet werkte er aan mee, dat ik eveneens in Sondel een plaats kreeg. Dat gebeurde met Sinterklaas 1943, en wel bij de familie Deinum. Mijn naam Wim werd vervangen door de onderduikersnaam Paul Dijkstra.
Piet was verloofd met Rita (wonende in Amsterdam). Af en toe kwam zij een paar dagen op bezoek. Toen de geallieerden in Frankrijk landen, was Rita juist in Sondel en kon niet meer naar huis reizen. Zodoende bleef ook zij tot het einde van de oorlog in Sondel, ook op Beuckenswijk.

vlnr: Mevr. en Dhr de Baas uit Amsterdam, Hans de Baas, Joukje Deinum-Aukema, Grietje Boersma en haar moeder Joltsje Boersma. Thee drinken bij familie Deinum. foto gemaakt op 20 juni 1944.
Op het erf bij fam. Deinum. vlnr; Rita verloofde van Hans, Hans de Baas, Klaas Deinum en twee evaquees die op het eind van de oorlog verdreven zij uit Limburg. 1944

In de loop van 1944 gebeurde het dat mijn ouders, wonende in Amsterdam, op bezoek kwamen in Sondel. Zij brachten onder anderen mijn viool mee. En zo kwam het er van, dat wij op zondagmiddagen bij het harmonium, dat Piet bespeelde, zongen uit muziek van Johannes de Heer. Gezang dat ik op de viool begeleidde.

Een verdere bijzonderheid is natuurlijk dat ik in 1944 werkte op het kantoor van Jan Boomsma Pzn, handelaar in zaai en pootgoed. Die handel eiste in die tijd veel administratie. De boeren kregen bonnen voor aankoop en die bonnen gingen wij ophalen. Voor elke kilo pootgoed moest dan daarna een begeleidingsbon worden uitgeschreven etc.

groep Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. vlnr; met arm alleen Yde Hoekstra, Migiel Gijzen, Tseerd Sinnema, Jan Balstra, Gerrit Mulder, Wiebe Faber ,? v,rij; Hendrik Faber, Harmen ten Brink, herdershond, ?, iemand van groep Hemelum, Auke Prins. mei 1945, men staat voor de boerderij van de fam. Deinum te Sondel.

Mijn loon bedroeg 15 gulden per week. Aan je oma Wed. Joukje Deinum-Aukema betaalde ik 5 gulden per week (voor die dingen die het boerenbedrijf niet al zelf produceerde, bijvoorbeeld jam.) ‘s Zondags fietste ik vaak mee naar Nijemirdum voor de Gereformeerde kerkdienst. Met je vader Klaas volgde ik een tijdlang de belijdeniscatechisatie bij dominee Lugtigheid.
Natuurlijk is er altijd meer te vertellen, maar voor nu laat ik het hier maar bij.

Wim de Baas

naschrift: Wim de Baas is op 29 dec 2006 overleden.